65+ İçin Dijital Kapsayıcılık Projesi

Proje Hakkında

65+ İçin Dijital Kapsayicilik ProjesiAB’nin mali desteği ile uygulanan Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlandı. 10 yılı aşkın süredir yürütülmekte olan programın ilk uygulamasına 2008 yılında başlandı.

Projeleri, Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden Sivil Toplum Kuruluşları ortaklaşa uygulamaktadırlar.

Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda çalışmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda projeler üretmektedirler.

Bu kapsamda, 65+ Yaşlı Hakları Derneği, olarak “65+ İçin Dijital Kapsayıcılık” Projemiz ile süreçte yer almanın gururunu yaşıyoruz. Projemizi Yunanistan’daki proje ortağımız 50 Plus Hellas ile birlikte Nisan’2021 itibari ile yürütmeye başladık.

Projemizi değerlendirerek hibe sürecine Derneğimizi dahil eden AB Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na, proje ortağımız 50 Plus Hellas’a, desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen yerel yönetimler çalışanı dostlarımıza, projemizin danışmanlığını kabul eden uzmanlara ve üniversitelerdeki değerli paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Bir dokunuşla dünyalar bizim. 

Projeminizin  amacı, dijital dönüşümün hızla değiştirdiği dünyamızda 65+ bireyleri bu dönüşümün parçası yapmaktır.

65+ Yaşlı Hakları Derneğinimizin kuruluşundan beri öncelik verdiği dijital kapsayıcılık çalışmaları, pandemi süreciyle birlikte bir gereklilikten bir aciliyete evrildi. Günlük alışverişten, sağlık, bankacılık hizmetlerine, sosyalleşmeden, kamu hizmetlerine ulaşmaya, kültürel ve eğitsel faaliyetlere uzanan geniş bir yelpazeden dijital dünyanın dilini öğrenerek kolaylıkla yararlanmak mümkün. Dijitalleşme ile yaşamın daha hızlı, daha konforlu, daha eğlenceli, daha bağlantıda olması olanaklı ama bunun ötesinde artık dijitalleşmenin dışında kalmanın mahrumiyet, mağduriyet yaratabileceği bir dünyada yaşıyoruz.

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarla çevrim içi yaşama dahil olmak her yaştan insanın küçük eşikleri aşarak öğrenip uyumlanabileceği bir yeni yaşam biçimi. Bu dünyanın yerlileri, yani teknolojiye doğanlar, 65+ olup teknolojiye ürkek yaklaşabilen daha geç tanışanlara aracılık edecekler.

Sürdürülebilir iyileşme için kuşakları seferber edeceğimiz bu projede 15 aylık süreçte yakın çevrelerinde yaşayan 65+ yaş üstü kişilere dijital kapsayıcılık eğitimleri verecek genç gönüllülere eğitim verilecek, eğitim içeriği sağlanacak, yaşlı dostu applikasyonlar, oyunlar geliştirilecektir.

Bu amaçla Yunanistan’ın yaşlılık alanında en etkin ve deneyimli derneği, proje ortağımız 50 Plus Hellas ile birlikte Yunanca ve İngilizce sürümleri de olacak eğitim materyalimizle, sürdürülebilir, çoğaltılabilir, aktarıma uygun bir içerik oluşturmayı planlıyoruz.

Yaş sınırı tanımayacak bu projenin engelli dostu, ve olabildiğince çok Avrupa Birliği üyesi ülkesinde kullanılabilir bir kaynak oluşturması da amaçlarımız arasındadır.

Proje Kapsamındaki Etkinlikler

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje Ekibi:

Project Team members

Project Authorized person/65+YHD Chair: Dr. Gülüstü Salur

Project Team Leader/65+YHD Member: Mine İnal

Project Manager: Özgül Ünlü

Project Coordinator: Nergis Dökmeci

Project Officer (50+Hellas) : Myrto-Maria Ranga

Proje Yetkili Temsilcisi/Dernek Başkanı: Dr. Gülüstü Salur

Proje Ekip Lideri/Dernek Üyesi: Mine İnal

Proje Yöneticisi : Özgül Ünlü

Proje Koordinatörü : Nergis Dökmeci

Proje Yöneticisi (50+Hellas) : Myrto-Maria Ranga

Proje Uzmanları:

Project Experts

Prof.Dr. Nezih Orhon (Anadolu University/Communication Faculty)

Doç.Dr. Alper Altunay (Anadolu University/Communication Faculty)

Aysun Telek (Advisor at Orsa Yönetim Danışmanlığı)

Eleni Avatangelou (50+Hellas)

Chelsea Lazaridou(50+Hellas)

Vera Hörrman (AGE Platform Europe)

Prof.Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi/İletişim Fakültesi)

Doç.Dr. Alper Altunay (Anadolu Üniversitesi/İletişim Fakültesi)

Aysun Telek (Eğitmen ve Danışman, Orsa Yönetim Danışmanlığı)

Eleni Avatangelou (50+Hellas)

Chelsea Lazaridou(50+Hellas)

Vera Hörrman (AGE Platform Europe)

Title of the project

Projenin adı

Digital Inclusion for 65+ 65+ İçin Dijital Kapsayıcılık
Koordinatör Faydalanıcı: 65+Elder Rights Association 65+ Yaşlı Hakları Derneği
Eş Faydalanıcı: 50+Hellas 50+Hellas

İştirakçiler:

Associates

Bezmialem Üniversitesi, Istanbul-TÜRKİYE

Istanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Istanbul-TÜRKİYE

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Istanbul-TÜRKİYE

Bağcılar Belediyesi İstanbul TÜRKİYE

Bayrampaşa Belediyesi İstanbul TÜRKİYE

Beşiktaş Belediyesi İstanbul TÜRKİYE

Şişli Belediyesi İstanbul TÜRKİYE

Zeytinburnu Belediyesi İstanbul TÜRKİYE

Bezmialem Foundation University; Istanbul-TURKEY

Istanbul Technical University, Faculty of Computer and Informatics Engineering; Istanbul-TURKEY

Boğaziçi University, Faculty of Computer Engineering Department; Istanbul-TURKEY

Bağcılar Municipality; Istanbul-TURKEY

Bayrampaşa Municipality; Istanbul-TURKEY

Beşiktaş Municipality; Istanbul-TURKEY

Şişli Municipality; Istanbul-TURKEY

Zeytinburnu Municipality; Istanbul-TURKEY

Faaliyet alanı

Location(s) of the action: — specify country(ies) and city(ies) that will benefit from the action

Turkey – İstanbul, Greece- Athens

Türkiye İstanbul

Yunanistan Atina

Projenin süresi

Total duration of the action (months):

15 months (01.04.2021 – 30.06.2022) 15 ay (01.04.2021 – 30.06.2022)

Hedef gruplar

Target groups

ü  700 people- 65+ in İstanbul

ü  160 people – 50+ in Athens

ü  100 Trainer – İstanbul

ü  40 Trainer – Athens

ü  Municipalities

ü  University Students

ü  700 kişilik  65+ grup – İstanbul

ü  160 kişilik- 50+ grup  – Atina

ü  100 Eğitici – İstanbul

ü  40 Eğitici – Yunanistan

ü  Belediyeler

ü  Üniversite öğrencileri

Nihai Faydalanıcılar

Final Beneficieries

ü  Volunteer young people, University students

ü  Relatives of older people

ü  Careers of older people

ü  Other related CSOs

ü  General public

ü  Gönüllü Gençler / Üniversite öğrencileri

ü  Yaşlı Yakınları

ü  Yaşlı Bakımı yapanlar

ü  İlgili Sivil Toplum Örgütleri

ü  GenelToplum

Projenin amaçları

Objectives of the action

Overall objective (i.e. impacts)

To contribute to improve the living conditions and standards of the older people in accordance with EU acquis and Fundamental Rights Charter through developing a sustainable cooperation and dialogue with European counterparts of our CSO that work on older people related issues.

Specific objective(s) (i.e. outcome(s):

1) To enhance the digital information literacy in older people both in Turkey and Greece through the development of a training program and a digital application in cooperation.

2) To facilitate the exchange of information, expertise, skills and best practices regarding older people related issues among mainly partner CSOs and other related CSOs

3)  To raise the public awareness in both countries about the importance of digital inclusion of older people and their participation in social and cultural life.

Genel Amaç

AB Müktesebatı ve Temel Haklar Bildirgesi ile uyumlu şekilde yaşlıların yaşam koşulları ve standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, Avrupa’da ve Türkiye’de yaşlılar ile ilgili çalışmalar yürüten dernekler ve ilgili paydaşlar ile sürdürebilir işbirliği ve diyaloğ geliştirmek.

Özel Amaçlar;

ü  Yaşlıların dijital okuryazarlıklarını geliştirmek. Bu amaçla

Türkiye ve Yunanistan’da eğitim programı ve dijital uygulamalar oluşturmak

ü  Proje ortağı ve iştirakçileri ile, yaşlılar ve teknoloji kullanımı konularında bilgi, beceri, uzmanlık, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımında bulunmak

ü  Dijital kapsayıcılığın önemi ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı oluşturmak, geliştirmek

ü  Türkiye ve Yunanistan’da yaşlıların toplumsal ve kültürel yaşama katılımlarını artırmak

Beklenen sonuçlar

Expected outputs:

1. Improved capacities of the target CSOs on digital and social inclusion of older people.

2. Increased and sustained dialogue between partner CSOs.

3. Training program for digital information literacy of older people in Turkish and Greek.

4. Creation and promotion of age-friendly digital applications and mini games for the use of Turkish and Greek senior citizens.

5. 700 older people are trained in Turkey and 160 in Greece.

6. 50 people trained as trainers

7. Ensured public awareness on digital literacy competences of older people through a campaign.

1.     Yaşlılar için  sosyal ve dijital kapsayıcılık bağlamında kapasitenin geliştirilmesi

2.     Ortak ve iştirakçiler arasında artırılmış ve sürdürebilir diyaloğ oluşturmak,

3.     Yaşlılar için dijital okuryazarlık program hazırlamak (Türkçe ve Yunanca)

4.     Türkiye ve Yunanistan’daki yaşlılar için “yaşlı-dostu” “”mini oyunlar” ve “dijital uygulamalar” hazırlamak ve tanıtımını yapmak

5.     Türkiye’de 100 katılımcı ve Yunanistan’da 40 katılımcının eğitici olarak eğitilmesi

6.     Eğiticiler ile Türkiye’de 700 yaşlı ve Yunanistan’da 160 yaşlının eğitimi

7.     Dijital Okuryazarlık/Dijital Yeterlilik konularının önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kampanya yürütmek

Temel Faaliyetler

Main activities:

1) Establishment of the project team

2) Organizing experience and information sharing workshops in Athens and Istanbul with the guidance of an expert CSO from EU.

3) Development of a training program for digital information literacy of older people in cooperation with project partner.

4) Training of the trainers for the digital literacy trainers of the older people.

5) Implementation of the training program in İstanbul and Athens

6) Creating age-friendly digital applications and mini games for the use of older people both in Turkish and Greek.

7) Public awareness campaign in partner countries.

8) Advocacy activities in partner countries

9) Communication and dissemination of the project results

1. Proje ekibinin oluşturulması

2. İstanbul ve Atina’da gerçekleştirilecek çalıştaylar ile deneyim ve iyi örneklerin paylaşımı  AB uzmanlarından da destek alınması

3. 50+Helllas ile ‘65+ İçin Dijital Kapsayıcılık- Eğitim Programı’ hazırlanması

4. Eğiticilerin Eğitimi programının İstanbul ve Atina’da uygulanması

5. Eğiticilerin, 65+ bireyleri yüz yüze eğitimlerinin İstanbul ve Atina’da uygulanması

6. Yaşlı dostu dijital uygulama ve mini oyunların oluşturulması,Türkçe ve Yunanca sürümlerinin sağlanması

7. Yaşlılar için Dijital Yeterlilikler konusunda toplumsal farkındalık artırma çalışmaları yapılması

8. Türkiye ve Yunanistan’da ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunulması

9. Proje çalışmaları ve sonuçları ile ilgili olarak iletişim, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarında bulunulması

 

65+ Dijital Kapsayıcılık Projesi

Bu proje web sayfası Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla 65+ Yaşlı Hakları Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.