Proje Hakkında

65+ İçin Dijital Kapsayicilik Projesi

65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından hayata geçirilen “65+ için Dijital Kapsayıcılık Projesi” AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe program altında desteklenmektedir. 1 Nisan 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülecektir. Projemizin ortağı 50+Hellas Yunanistan’da yaşlıların aktif yaşamlarını destekleyen çalışmalar yürüten sivil toplum örgütüdür. AB yaşlılar için kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar aracılığıyla analizler ve uygulamalar yapan AGE Platform Europe projemizde uzmanları ile iyi örnekler ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

Amacı

Genel Amaç

AB Müktesebatı ve Temel Haklar Bildirgesi ile uyumlu şekilde yaşlıların yaşam koşulları ve standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, Avrupa’da ve Türkiye’de yaşlılar ile ilgili çalışmalar yürüten dernekler ve ilgili paydaşlar ile sürdürebilir işbirliği ve diyaloğ geliştirmek.

Özel Amaçlar;

 • Yaşlıların dijital okuryazarlıklarını geliştirmek
  Türkiye ve Yunanistan’da eğitim programı ve dijital uygulamalar ile
 • Yaşlılar ile ilgili konularda bilgi, beceri, uzmanlık, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı
  Ortak ve iştirakçiler kurum ve kuruluşlar ile
 • Dijital kapsayıcılığın önemi ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı artırmak
  Türkiye ve Yunanistan’da yaşlıların toplumsal ve kültürel yaşama katılımları

 

Proje Ekibi

Proje Yetkili Temsilcisi / Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Gülüstü Salur

Proje Ekip Lideri / Dernek Üyesi : Mine İnal

Proje Yöneticisi : Özgül Ünlü

Proje Koordinatörü : Nergis Dökmeci

Proje Yöneticisi (50+Hellas) : Myrto-Maria Rang

Proje Ortağı

50+ Hellas50plus Hellas, 2005 yılında Atina, Chalandri’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 50 yaş üstü insanların haklarıyla ilgilenen ilk ulusal kuruluştur. Güçlendirme ve içerme eylemleri, yaşlılara ve ilgili profesyonellere yönelik eğitim programları aracılığıyla yaşam kalitesinde iyileşmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca herkes için adil bir toplum için siyasi düzeyde müdahale etmektedir.

Proje İştirakçileri

 • Bezmialem Üniversitesi, İstanbul
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, İstanbul
 • Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul
 • Bağcılar Belediyesi İstanbul
 • Bayrampaşa Belediyesi İstanbul
 • Beşiktaş Belediyesi İstanbul
 • Şişli Belediyesi İstanbul
 • Zeytinburnu Belediyesi İstanbul

65+ Dijital Kapsayıcılık Projesi

Bu proje web sayfası Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla 65+ Yaşlı Hakları Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.