Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje Ekibi:

 • Proje Yetkili Temsilcisi/Dernek Başkanı:

  Dr. Gülüstü Salur

 • Proje Ekip Lideri / Dernek Üyesi:

  P. Mine İnal

 • Proje Yöneticisi:

  Özgül Ünlü

 • Proje Koordinatörü:

  Nergis Dökmeci

 • Proje Yöneticisi:

  Özgül Ünlü

 • Proje Yöneticisi (50+Hellas):

  Myrto-Maria Ranga

Proje Uzmanları:

 • Aysun Telek
  (Orsa Yönetim Danışmanlığı)
 • Özgür Mehmet Kütküt
  (Dijital İletişim Uzmanı)
 • Eleni Avatangelou
  (50+Hellas)
 • Chelsea Lazaridou
  (50+Hellas)
 • Vera Hörrman
  (AGE Platform Europe)

Projenin adı:

 • 65+ İçin Dijital Kapsayıcılık

Koordinatör Faydalanıcı:

 • 65+ Yaşlı Hakları Derneği

Eş Faydalanıcı:

 • 50+Hellas

İştirakçiler:

 • Bezmialem Üniversitesi, Istanbul-TÜRKİYE
 • Istanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Istanbul-TÜRKİYE
 • Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Istanbul-TÜRKİYE
 • Bağcılar Belediyesi İstanbul TÜRKİYE
 • Bayrampaşa Belediyesi İstanbul TÜRKİYE
 • Beşiktaş Belediyesi İstanbul TÜRKİYE
 • Şişli Belediyesi İstanbul TÜRKİYE
 • Zeytinburnu Belediyesi İstanbul TÜRKİYE

Faaliyet alanı:

 • Türkiye İstanbul, Yunanistan Atina

Projenin süresi:

 • 15 ay (01.04.2021 – 30.06.2022)

Hedef gruplar:

 • 700 kişilik 65+ grup – İstanbul
 • 160 kişilik- 50+ grup – Atina
 • 100 Eğitici – İstanbul
 • 40 Eğitici – Yunanistan
 • Belediyeler
 • Üniversite öğrencileri

Nihai Faydalanıcılar:

 • Gönüllü Gençler / Üniversite öğrencileri
 • Yaşlı Yakınları
 • Yaşlı Bakımı yapanlar
 • İlgili Sivil Toplum Örgütleri
 • Genel Toplum

Projenin amaçları:

Genel Amaç

AB Müktesebatı ve Temel Haklar Bildirgesi ile uyumlu şekilde yaşlıların yaşam koşulları ve standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, Avrupa’da ve Türkiye’de yaşlılar ile ilgili çalışmalar yürüten dernekler ve ilgili paydaşlar ile sürdürebilir işbirliği ve diyaloğ geliştirmek.

Özel Amaçlar;
 1. Yaşlıların dijital okuryazarlıklarını geliştirmek. Bu amaçla Türkiye ve Yunanistan’da eğitim programı ve dijital uygulamalar oluşturmak
 2. Proje ortağı ve iştirakçileri ile, yaşlılar ve teknoloji kullanımı konularında bilgi, beceri, uzmanlık, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımında bulunmak
 3. Dijital kapsayıcılığın önemi ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı oluşturmak, geliştirmek
 4. Türkiye ve Yunanistan’da yaşlıların toplumsal ve kültürel yaşama katılımlarını artırmak

Beklenen sonuçlar:

 1. Yaşlılar için sosyal ve dijital kapsayıcılık bağlamında kapasitenin geliştirilmesi
 2. Ortak ve iştirakçiler arasında artırılmış ve sürdürebilir diyaloğ oluşturmak,
 3. Yaşlılar için dijital okuryazarlık program hazırlamak (Türkçe ve Yunanca)
 4. Türkiye ve Yunanistan’daki yaşlılar için “yaşlı-dostu” “”mini oyunlar” ve “dijital uygulamalar” hazırlamak ve tanıtımını yapmak
 5. Türkiye’de 100 katılımcı ve Yunanistan’da 40 katılımcının eğitici olarak eğitilmesi
 6. Eğiticiler ile Türkiye’de 700 yaşlı ve Yunanistan’da 160 yaşlının eğitimi
 7. Dijital Okuryazarlık/Dijital Yeterlilik konularının önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kampanya yürütmek

Temel Faaliyetler:

 1. Proje ekibinin oluşturulması
 2. İstanbul ve Atina’da gerçekleştirilecek çalıştaylar ile deneyim ve iyi örneklerin paylaşımı AB uzmanlarından da destek alınması
 3. 50+Helllas ile ‘65+ İçin Dijital Kapsayıcılık- Eğitim Programı’ hazırlanması
 4. Eğiticilerin Eğitimi programının İstanbul ve Atina’da uygulanması
 5. Eğiticilerin, 65+ bireyleri yüz yüze eğitimlerinin İstanbul ve Atina’da uygulanması
 6. Yaşlı dostu dijital uygulama ve mini oyunların oluşturulması,Türkçe ve Yunanca sürümlerinin sağlanması
 7. Yaşlılar için Dijital Yeterlilikler konusunda toplumsal farkındalık artırma çalışmaları yapılması
 8. Türkiye ve Yunanistan’da ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunulması
 9. Proje çalışmaları ve sonuçları ile ilgili olarak iletişim, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarında bulunulması

65+ Dijital Kapsayıcılık Projesi

Bu proje web sayfası Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla 65+ Yaşlı Hakları Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.