65+ İçin Dijital Kapsayıcılık Projesi Açılış Töreni ve Çalıştayı – Kayıt Formu


    Lütfen katılacağınız tarihleri belirtin / Please choose the dates you will attend :

    İstanbul - Athens Yerel Saat/Local Time. Toplantı süresince simültane tercüme olacaktır.