65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ 2. KISA FİLM ve KAMU SPOTU YARIŞMASI 2016

YAŞSIZ RUHLARA DOKUNMAK İÇİN...

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ 2. KISA FİLM ve KAMU SPOTU YARIŞMASI 2016

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ KISA FİLM ve KAMU SPOTU YARIŞMASI

 

Sevgili Kısa Film Yapımcıları,   Bizler “65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ” adında bir derneğin kurucularıyız.  Çevremizdeki çoğu insanın tüm karşı önerilerine rağmen, “Yaşlı” sözcüğünü kullanmaktan çekinmedik, kendimizi doğru konumlandırmak istedik.

 

BU DERNEĞİ NİÇİN KURDUK

 • Çünkü yaşlılık, yaşam döngüsünde bilgelikle buluşma noktası.
 • Çünkü yaşlılarımız, yalnız kalmasın istiyoruz.
 • Çünkü yaşlılarımız, hayatın içinde yaşlanabilsin istiyoruz.
 • Çünkü kuşaklar, bir arada olsun istiyoruz.
 • Çünkü yaşın, bir engel yaratmadığı, yaşsız yaşam mümkün olsun istiyoruz.
 • Çünkü şehirlerimiz de, yaşımıza ayak uydursun istiyoruz.
 • Çünkü yaşlılık hastalık, düşkünlük, yokluk, çaresizlikle özdeşleşmesin istiyoruz.
 • Çünkü yaşlanma karşıtlığının yüceltildiği değil, Yaşlılarımızın onurlu, haysiyetli ama gerekiyorsa destek alarak ama mutlu, huzurlu yaşayabildikleri bir toplum olmak istiyoruz.
 • Çünkü yaşlılarımızın hakları konuşulabilsin istiyoruz. Suiistimallere karşı onları uyarabilmek ve gerekirse korumak istiyoruz.
 • Çünkü yaşlılıkla ilgili tabu konular kalmasın istiyoruz.
 • Çünkü yaşlılıkta sağlıklı ve aktif olmak, üretken olmak da mümkün, bu bilinsin istiyoruz.
 • Çünkü yaşlılarını eve kapatan, yalnız bırakan, onların sorunlarını görmezden gelen bir topluma dönüşmek istemiyoruz.

*Çünkü ruh aslında hiç yaşlanmıyor.

 

Amaçlarımızı her yaştan insana, sinema diliyle anlatmanızı rica ediyoruz.  Yaşsız ruhlara dokunmak için…

YARIŞMA  

 Filmlerde ve Kamu Spotlarında Aranan Özellikler 

+ Filmlerin süresi tercihen 5-10 dakikadır. Ancak bu tercih değerlendirme kriteri değildir. Filmlerin süresi jenerik dâhil 20 dakikayı aşmamalıdır.

+ Kamu spotu kategorisine başvuracak filmlerin uzunluğu yaklaşık 1 dakika olmalıdır.

+ Filmler 2014 yılı ve sonrasında yapılmış olmalıdır.

+ Tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon dallarında olabilir.

+ Filmlerin konusu, öyküleri ya da karakterleri doğrudan ya da dolaylı olarak “Yaşlılık” üzerine olmalıdır.

+ Filmler, “Yaşlılık” konusunda doğru bilgileri içermeli ve olumlu iletiler vermelidir.

+ Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve içeriği kullanmakta serbesttirler.

+ Yarışma şartlarına teknik ve içerik olarak uymayan filmler değerlendirilmeyecektir.

+ Anlaşılamayan noktalarda, dernek destek verebilmektedir.

 

Başvuru Koşulları

+ Yarışma, bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.

+ Katılımcılar, yarışmaya istedikleri sayıda filmle katılabilir. Ancak, daha önce bu yarışmaya başvurmuş filmler ile başvuru yapılamaz.

+ Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır; her film için ayrı bir form doldurulup filmle birlikte göndermelidir.

+ Başvuru formuna BAŞVURU adresinden ulaşılabilir.

+ Yarışmaya katılacak filmler bir ekip tarafından yapılmış olsa da, başvuru yalnızca bir yönetmen/yapımcı tarafından yapılmalıdır.

+ Filmler ( MPEG2, MP4 veya H.264 formatında ) DVD, SD MEMORY CARD veya USB FLASH DRIVE üzerine kaydedilerek  posta ile gönderilir.

+ Gönderilecek kopyalarının üzerine filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve filmin türü yazılmalıdır.

+ Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

+ 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ çalışanları ve onların birinci dereceden yakın akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

+ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

Yarışmacılardan İstenen Ek Belgeler

+ Katılımcı (Yönetmen/Yapımcı) tarafından imzalanmış  Başvuru Formu

+ Katılımcı (Yönetmen/Yapımcı) tarafından imzalanmış fotoğraflı kısa özgeçmiş

+ Başvuru belgelerini içeren DVD, SD MEMORY CARD veya USB FLASH DRIVE da    yer alacak dijital belgeler

+ Katılımcı (Yönetmen/Yapımcı) tarafından doldurulmuş olan Başvuru Formu

+ Katılımcıya (Yönetmen/Yapımcı) ait fotoğraflı kısa özgeçmiş

+ Katılımcının (Yönetmen/Yapımcı) JPEG formatındaki fotoğrafı

+ Filmden alınmış, JPEG formatında 2 adet fotoğraf

 

Başvuru formatlarına uygunluk değerlendirme ölçütleri arasında yer almaktadır ve değerlendirme esnasında ayrıca dikkate alınacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Filmlerin son teslim tarihi 30 Eylül 2016
Ön Seçici kurul değerlendirmesi 12 Ekim 2016
Jüri değerlendirmesi 20 Ekim 2016
Sonuçların açıklanması 24 Ekim 2016
Ödüllerin dağıtılması 31 Aralık 2016 tarihinden önce gerçekleştirilecektir

 

Değerlendirme Koşulları ve Takvimi

+ Yarışmaya katılacak filmler, öncelikle yarışma komitesinin belirleyeceği ön seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ön elemeyi geçerek finale kalan filmler jüri üyelerine sunulacaktır.

+ Jürinin kararı kesindir.

+ Jürinin değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

+ Yarışmaya başvuran bütün filmler 12 Ekim 2016- 20 Ekim 2016 tarihleri arasında ön seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

+ Ön Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan filmler

20 Ekim 2016- 24 Ekim 2016 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecektir.

 

Sonuç Duyurusu

Yarışma sonuçları basın yoluyla, elektronik posta ile ve  SONUÇ aracılığıyla duyurulacaktır.

Yayım ve Telif Hakları

+ Ödül alan filmlerin ,65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ  tarafından organize edilen eğitim amaçlı etkinliklerde gösterilmesi, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım ve eğitim amaçlı gösterime sunulması, yönetmeni/yapımcısı tarafından kabul edilmiş sayılır. Ayrıca yine, ödül alan filmler, yönetmeni/yapımcısı onayı ile festivallere de gönderilebilir.

+ Yarışmaya başvuran filmlerin kopyaları, 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ arşivine devredilmiş kabul edilir. Filmler, 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ’nin ticari amaç taşımayan faaliyetlerinde, yönetmeni/yapımcısı onayı ile, televizyon, internet, salon programları, konferanslar, paneller vb. ortamlarda eğitim amacıyla gösterime sunulabilir.

+ Yarışmaya katılan filmde telif ve izin hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri  kullanılmış ise bu eserlerle ilgili teliflerin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması

gerekmektedir. Aksi durumda 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu kabul etmediğini beyan eder. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğacak telif ve izin problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.

+ Telif ve izin haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında maddi veya manevi tazminat ya da hak ve alacak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinde ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yönetmen/yapımcı) ait olacaktır.

+ Katılımcılar Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu’nun tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

ÖDÜLLER

Kısa Film:

Birincilik Ödülü: 8.000 TL

İkincilik Ödülü: 4.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Kamu Spotu:

Birincilik Ödülü: 5.000TL

İkincilik Ödülü: 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL

+ Belirtilen ödüller, ödül kazanan katılımcıların başvuru formunda beyan edecekleri banka hesaplarına, net rakam olarak ödenecektir.

 

Filmlerin Teslim Günü, Yeri ve Koşulları

+ Filmler en geç 30 Eylül 2016  günü saat 16.00’a kadar iletişim bölümünde belirtilen adrese, 65+YHD FİLM YARIŞMASI şeklinde belirtilmiş şekilde, elden veya kargo ile teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Geç teslimden ya da postada oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan yarışma idaresi sorumlu değildir.

+ Kargo ücreti gönderene aittir.   

Film Teslim Adresi:

65+YAŞLI HAKLARI KISA FİLM YARIŞMASI

Nispetiye Cad.Profesörler Sitesi No120 C1 Blok B1 Kat5 D12 Etiler-Beşiktaş/İstanbul

Mail: bilgi@yaslihaklaridernegi.org

Tel: 0212 358 0676    Web: www.yaslihaklaridernegi.org

65+YHD 2016 Kısa Film Şartname


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •