Seçim2024 yaklaşırken Derneğimizden adaylara çağrı: “Yaş Dostu Kent Sözleşmesi”ni imzalayın

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

 

Seçim2024 yaklaşırken “Yaş Dostu Kent Sözleşmesi”

Ülkemizde her 5 seçmenden birinin yaşlı ya da yaşlanma yolunda olduğuna, yaşlılar için hizmet üretmenin artık siyasetçiler için de öncelik kazandığına dikkat çekiyor ve 31 Mart Yerel Seçimi’nde göreve aday olan siyasetçileri, seçilirlerse faaliyet planlarına alacakları bir dizi somut hedefi kapsayan “Yaş Dostu Kent Sözleşmesi”ni imzalamaya çağırıyoruz.

Sözleşmenin tam metnini aşağıda görebilirsiniz.

 

 

 

Yaş Dostu Kent Sözleşmesi

Belediye Başkanı olarak,

İki yıl içinde

 • Belediyemizden hizmet alan yaşlıların işlerini kolaylaştırmak üzere, kolaylıkla erişebilecekleri ve işlerini tek noktada halledebilecekleri bir birim oluşturmayı
 • Belediyemizin Çağrı Merkezi / Hizmet Hattı kullanımında, yaşlılar için özel düzenleme yapmayı
 • Belediyemizin evde bakım, medikal destek, sıcak yemek gibi, yaşlı hemşehrilerimizin konutlarına ulaşan hizmetleri en kapsayıcı ve şeffaf şekilde sürdürmeyi
 • İlçemizde tek başına ya da kendisi gibi yaşlı eşiyle, aile mensuplarından ayrı yaşayan yaşlılarımız için alarm butonu veya benzeri bir sistemi kurup 7/24 işletmeyi
 • Belediye çalışanlarımız için, yaşlı hemşehrilerimizle doğrudan iletişimde ve temasta olanlardan başlayarak, yaşlı farkındalık eğitimleri düzenlemeyi, özellikle yaşlılara yönelik şiddet, ihmal, istismar ve sömürüye karşı bilinç oluşturmayı
 • Yaşlılara hizmet götüren çalışanlarımız için gerekli yetkinlikleri belirlemeyi, bu standartlara uygun kurum içi eğitimler düzenlemeyi, bu görevlerde yaşlılık özellikli eğitim almış insanlarımızın istihdamına öncelik vermeyi
 • Belediyemizin yaşam boyu eğitim, aktif yaşam ve kişisel gelişim kursları gibi hizmetlerini kalıcı, erişilebilir ve yaşlıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilir nitelikte planlamayı
 • Park, bahçe, su kenarı, meydan, kamu binaları, ibadethaneler gibi gündelik yaşamda yaşlıların sıklıkla kullandıkları alanların engelsiz, erişilebilir olmasını sağlamayı
 • Belediyemizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini yaşlıları ayrıştıran, sadece onlara özel yapılan programlar yerine fırsat eşitliğini yaşlılar açısından gözeten herkese açık faaliyetler şeklinde planlamayı
 • Yalnız yaşayan yaşlı hemşehrilerimizin konutlarını güvenli ve yaşlı dostu hale getirmek üzere, ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere maddi destek, diğerlerine teknik destek verecek bir program başlatmayı
 • Belediyelerin yasal yükümlülüğü olan, yaşlı hemşehrilerimiz için ücretsiz toplu ulaşım hakkını güvence altına almayı

Beş yıl içinde

 • İlçemizde, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve benzeri temel sağlık hizmetleri, sosyal ve hukuki destek, birkaç alanda beceri kursu, ve kültürel faaliyet sağlayabilecek, erişilebilirliği sağlanmış, en az bir yaşlı yaşam merkezi açmayı, varsa bir merkez daha eklemeyi
 • Kendi yaşlısına bakım hizmeti veren hemşehrilerimize, haftada en az bir kez yarım gün serbest kalacak şekilde bakıcı desteği verme programını başlatmayı
 • Yaşlı yaşam merkezimizde gönüllü gençlerimizle yaşlı hemşehrilerimizi biraraya getirecek kuşaklararası program başlatmayı
 • Yaşlıların günlük yaşama, sosyal çevreye katılımını ve belediye hizmetlerine ulaşımını zorlaştıran dijital uçurumun kapanması için gerekli çalışmaları yapmayı
 • Yaşlı ve yakınlarının belediye, kaymakamlık ve benzeri kamu binalarına, sağlık merkezlerine, ana ulaşım ağlarına, semt pazarlarına ulaşımını kolaylaştıracak servis sistemlerini kurmayı
 • Yaşlı hemşehrilerimizin kendileri ve çevreleriyle ilgili karar alma süreçlerine katılmalarını sağlayacak kurumsal çözümler üretmeyi ve uygulamayı, bu alandaki engelleri ortadan kaldırmayı
 • Yaşlıların kent bilincini canlı tutabilmek için kent belleğinde yeri olan simge değerinde bina, anıt ve benzeri kültür mirasını korunmasını
 • Belediyemizin stratejik planını bu faaliyetleri kapsayacak şekilde düzenlemeyi, performans hedeflerini belirlemeyi ve bütçede kaynak ayırmayı
 • Bu faaliyetlerimizi kanıt olarak göstererek Dünya Sağlık Örgütü Yaş Dostu Kentler ağına üyelik başvurusu yapmayı

Taahhüt ediyorum.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •