Afette Derneğimiz: 10’uncu dakikadan 19’uncu güne

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

6 Şubat depremi sonrasında, yıkılan kentlerde yerleşik yerel yönetim ağı üyelerimizden Batı kentlerinde yaşayan arkadaşlarımıza kadar hepimiz, çalışmalarımızın hızlandığı, faaliyetlerimizin çeşitlendiği, ağ kurma becerimizin test edildiği bir süreci tecrübe etmekteyiz.

Depremin 10. dakikasında “Nasılsınız?” sorusuyla bölgedeki dostlarımızı aramaya başladığımız andan itibaren önceliğimiz ve milletçe davamız depremzedelere yaşsız, cinsiyetsiz, ırksız bir şekilde elimizden gelen desteği sağlamak oldu. Deprem sonrası süreçte, anlık değişen ihtiyaçları takip etmek için üç ana kanaldan çalıştık:

1. Yerelden ağımıza bilgi sağlayan belediye görevlileri, sosyal hizmetlere bağlı görevliler ve gönüllerimizden oluşan ağ üzerinden yerel talebi anında oluşturmak ve planlama yapmak.
2. STK’ların oluşturduğu Afet Platformunun kurduğu kriz masasına katılan dernek temsilcimiz ile koordinasyon sürecinde olmak.
3. Üye ve gönüllülerimiz arasındaki hekim ve diğer sağlık çalışanlarına ek olarak, hem ülkemizden hem de dünyanın her yerinden sağlık çalışanlarını da içeren bir ağ sayesinde finansal desteği noktasal ihtiyaçlara yönlendirmek.

Mevcut ağlarımız sayesinde depremin ilk gününden başlayarakElazığ’dan Malatya’ya giden araçları organize edip, alana yetişkin bezinden tekerlekli sandalyeye pek çok acil ihtiyacı sevk etmeye başladık. Jeneratör ve çadır ihtiyacına destek olmaya çalıştık. Yine çevirmen ihtiyacı ve çocuklar için çalışan STK’larla da ağ ve destek paylaşımı sağladık. Bir yandan da depremzedelerin güvenli yer bulma ve yaşama uyumlanma çalışmalarına destek vermeye çalışıyoruz.

Bu çerçevede, bölgenin en acil ihtiyaçlarından birini karşılamak üzere, gönüllü ağımız içinde oluşturduğumuz kaynakla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında oluşturulan “çadır kent”te kurulmak üzere 24 ünitelik seyyar tuvalet sağladık.  

Acil ihtiyaçlar için yukarda saydığımız kanallardan faaliyetlerimiz sürecek. Ancak artık, asıl faaliyet ve uzmanlık alanımıza odaklanmak üzere orta ve uzun vadeli çalışmalarımızda başladık.

Deprem bölgesinde yaşlılarla temas kurarken, yardım götürürken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çektiğimiz broşürümüzü dört dilde hazırladık, dağıtıma soktuk. Bu türden eğitici faaliyetlerimizi, deprem bölgesi dışındaki yaşlıları ve yaşlı yakınlarını da dikkate alarak çoğaltacak ve sürdüreceğiz.

Saha çalışmaları için ilk adımımız ise 20 Şubat haftası çekirdek bir ekiple deprem sahasına gidip yerinde ihtiyaç tespiti yapmakoldu. Özellikle afetlerde ihtiyaçları, sorunları görünmez olanyaşlıların durumunu yerinde gözlemlemek, neler yapacağımızı planlamak üzere Dernek Başkanımız Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Dr. Gülüstü Salur, Y.Hemşire Mualla Akın, Y.Hemşire Doç. Dr. Fahriye Oflaz, ekibe Elazığ’dan katılan dostumuz Dr. Erduran Gür’le birlikte, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ı ziyaret ettiler. Yanlarında, afet bölgesinde acil ihtiyaç olan tekerlekli sandalye ve yaşlı özellikli tıbbî malzeme de götürdüler. Turkey Mozaik Foundation ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfından aldığımız küçük hibe desteğiyle yaptığımız bu ziyaretle ilgili ayrıca yazacağız.

Böylelikle derneğimiz yerelde işbirliği yapabileceği, yaşlılara sağlık hizmeti ve sosyal destek veren, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Belediyeler olmak üzere kurumlarla ve kişilerle birlikte çalışma sürecini başlattı.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •