Çalışanlarımız

Özlem Yalçınkaya (Genel Müdür)

Buraya içerik yazılır. Alttaki active seçeneğini no işşaretlerseniz kapalı gelir yoksa açık gelir.

Ayşe Er (Ofis Koordinatörü)

content

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Gülüstü Salur (Başkan)

1966 yılında İstanbul’da doğan Gülüstü Salur 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 1992-1998 yılları arasında İTF Nöroloji anabilim dalında ihtisas ve Davranış Nörolojisi Hareket bozuklukları yan dal eğitimi almıştır. Alzheimer derneğinin kurucularından olan Dr Salur, TEV Dr Orhan Birman yurt dışı tıp bursu ile Chicago Northwestern Üniversitesinde (Prof Marsel Mesulam mentörlüğünde) 1998-2002 arasında Alzheimer hastalığı konusunda ileri eğitim görmüş ve araştırmacı olarak çalışmıştır. 2002-2003 döneminde kısa süre İstanbul FNH hastanesinde nörolog olarak çalıştıktan sonra 2003 yılından beri serbest hekim olarak Kognitif Nöroloji, Demans ve Hareket Bozuklukları alanında ağırlıklı olarak yaşlı hastalara hizmet vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünde part time öğretim görevlisi olan Dr Salur, Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin standardizasyonu çalışma grubunda görev almakta, muayenehanesinde stajyerler yetiştirmektedir. Halen Alzheimer Vakfının da üyesi olan Dr Salur bu konuya adanmış bir grupla birlikte 65+ Yaşlı Hakları Derneğinin kuruluşunda görev almıştır. Dernekte aktif olmaya kararlı bir kız çocuğu annesidir.

Rukiye Devres Ünver (Başkan Yardımcısı)

İstanbul’da doğup büyüyen Rukiye Devres Ünver, Massachusssetts Institute of Technology’de (MIT) lisans ve Mimarlik Mastırını tamamladıktan ve ABD’de bir sure çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Rukiye Devres Mimarlık bürosunu kurdu. Aga Khan Foundation, Pakistan ve Çin de belirli periodlarda çalışarak ‘financially, socially and environmentally sustainable low income’ pilot projeler geliştirilmesi üzerine çalıştı.
1999 Depreminden sonra YAY Vakfını kurarak ÇEKÜL Vakfı, Habitat for Humanity International ve MIT ile kolaboratif bir çalışma ile Beriköy projesini hayata geçirdi. 2006 yılından bu yana kurmus olduğu aile şirketini yöneten Devres Ünver, üyesi olduğu dernek ve vakıflar dışında Hisar Eğitim Vakfı’nın aktif bir üyesidir. Evli ve dört çocuk annesidir.

Ferhat Boratav (Başkan Yardımcısı)

1959 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü bitirdi. Fransa’da Grenoble Üniversitesi’nde “Türk Göçmen İşçiler” üzerine master çalışması yaptı.

Medya macerası 1985’te Nokta dergisinde başladı. 1987’de BBC Türkçe Yayınlar Servisi’nde yapımcı, sunucu ve radyo habercisi olarak çalışmak üzere Londra’ya gitti. Türkiye’ye dönüşünde kısa süre bir televizyon yapım şirketinde, Genel Yapım Yönetmeni olarak çalıştı. Sonra haberciliğe geri döndü. Altı yıl ATV’de Haber Müdürlüğü yaptı. 1999’da, yayına geçişinden kısa süre önce CNN Türk’e katıldı. Halen, aynı yerde Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.

Evli. İngilizce, Fransızca, Almanca biliyor.
1998 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders veriyor.

Üniversite yıllarında uğraştığı tiyatroyu, Fransa yıllarında yaptığı aşçılığı kariyerinin önemli halkaları olarak görüyor.

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu’nda, ayrıca Danışma Kurulu’nda görev yapıyor, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi.

Ayşe Feyza Doğruer (Genel Sekreter)

1963 Yılında o zamanki adıyla Amerikan Kız Koleji (Robert Kolej) den mezun olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1967 yılında tamamlamıştır. 1970 yılından beri Serbest Avukatlık yapmaktadır.
Hukukçu olarak birçok Derneğin kuruluşunda çalışmalar yapmış ve Yönetim Kurullarında çalışmıştır.
Robert Kolej Mezunlar Derneğinde 1980 yılından itibaren Yönetim Kurullarında görev almış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
Bekardır, iki evli oğlu vardır.

Deniz İlkin (Muhasip)

1949 doğumlu olan Deniz İlkin T.E.D Ankara Koleji 1967 mezunudur. 1989 yılından itibaren Sivil Toplum Örgütlerinde, eğitim konularında çalışmalar yapmaktadır.İş yaşamında özel sektörde yöneticilik yapmış olan Deniz İlkin emekliye ayrılmıştır. Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsünden bu yıl(2014) Sistem Dizimleri Terapisti olarak mezun olmuştur. Eşi Sayın Bilgin İLKİN’in 13 yıl süren bir demans türü olan Cortica basal ganglion dejenerasyonu (CBGD) hastalığından 2,5 sene önce kaybetmiştir. Bu 13 yıllık deneyim ve aldığı eğitimle sistem dizimleri terapilerinin yanısıra demans hastası yakınları ile grup ve bireysel terapiler yapmaktadır. 2013 yılında 1. ve 2. evre demans hastaları ile 10 haftalık, hasta yakınları ile de 4 haftalık bir destek/paylaşım projesinde yönetici ve uygulayıcı olarak görev almıştır. 2008’de yayımlanan ve Mart 2014’te ikinci baskısı yapılan ‘BİLGİNize’ isimli, 13 yıllık hastalık ve hasta yakınlığı deneyimlerini paylaştığı bir kitabı bulunmaktadır. İngilizce bilen Deniz İLKİN, bir çocuk annesi ve bir torun sahibidir.

Kaynak Selekler (Üye)

Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
1943 yılında Ortaköy (İstanbul)’da doğdu. İstanbul Vefa Lisesini (1960) ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini (1967) bitirdi. 1968’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak çalışmaya başladı. 1972 de uzman oldu. 1975-76 yıllarında Londra Üniversitesi Nöroloji Enstitüsü (The National Hospital, Queen Square)’nde eğitim toplantılarına ve çalışmalarına katıldı. Dr. Selekler 1979 da Nöroloji Doçenti unvanını aldı, 1988 de Profesör oldu.
Türk Nöroloji Derneği’nin bir numaralı kurucu üyesidir. 1993-1999 yılları arası kesintisiz Türk Nöroloji Derneği başkanlığı’nı yürüttü. 1995 yılında, Türk Nöroloji Derneği’nin bilimsel nitelikli Türk Nöroloji Dergisi’ni yayın hayatına başlattı ve 1995- 1999 tarihleri arası Dergi’nin Editör’lük görevini üstlendi. 1997’de İstanbul’da kurulan Alzheimer Derneği’nin kurucu üyesi olup, 2008-2010 yıllarında Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2000 yılında faaliyete geçen Alzheimer Derneği Ankara Şubesi’nin kuruluşunda yer aldı ve 2001-2010 yıllarında Alzheimer Derneği Ankara Şubesi’nin Başkanlık görevini yürüttü. 2001 yılında Radikal gazetesinde yayınlanan “Türkiye’de alanında en iyi doktorlar” anketinde, Nöroloji dalında en iyi beş doktor arasında yer aldı.

1968 yılından itibaren, yurtdışı ve askerlik görevi dışında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Selekler, 8 Haziran 2007’den itibaren Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlık görevini üstlendi, 2010 yılında yaş haddinden emekli oldu. Prof. Selekler’in çoğu bilgisayarlı tomografi, afazi, Alzheimer hastalığı ve demans konusunda olmak üzere, yüzelliden fazla iç ve dış yayını bulunmaktadır. 2012 yılında ALFA yayınlarından “Alzheimer Orta Yaşta Başlar” kitabı yayınlandı.
Prof. Dr Kaynak Selekler evli, iki çocuk babası ve iki torun dedesidir.

Rümeyza Kazancıoğlu (Üye)

Prof. Dr. Rümeyza (Turan) Kazancıoğlu 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1985’te Robert Kolejden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine başlamıştır. 1991’deki mezuniyetinden sonra 2001’e dek İç Hastalıkları ve Nefroloji yan dal ihtisaslarını aynı fakültede tamamlamıştır. 2000’de International Society of Nephrology bursiyeri olarak Vanderbilt University Medical Center Transplantation Unit’te altı ay süre ile çalışmıştır. 2001’de T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladıktan sonra 2003’de doçent olmuştur. 2003-2005 yılları arasında aynı hastanenin 5. Dahiliye Kliniği Şef Muavinliği, 2005-2010 yıllarında ise Nefroloji Kliniği Kuruculuğu ve Şefliği görevlerini üstlenmiştir. Prof. Kazancıoğlu, 2010 yılından itibaren ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir. 2012 yılından beri de TUKMOS üyesidir.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Nefroloji Derneği, European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association, American Society of Nephrology, International Society of Nephrology, American Society of Transplantation, European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association, International Society of Peritoneal Dialysis bilimsel kuruluşlarına üyedir. Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi başkanlığını 2012’den beri yürütmektedir. Aynı zamanda Türk Böbrek Vakfı Mütevelli üyesi olup proje geliştirme kurulunda da çalışmaktadır.

Prof. Kazancıoğlu’nun, 2001 yılında En İyi Genç Araştırmacı Ödülü’nün (European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association) de dahil olduğu ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ile birlikte kitap ve kitap bölümleri yazmıştır.
Evli ve 1 çocuk annesidir.

Kurucu Üyelerimiz

Gülüstü Salur

1966 yılında İstanbul’da doğan Gülüstü Salur 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 1992-1998 yılları arasında İTF Nöroloji anabilim dalında ihtisas ve Davranış Nörolojisi Hareket bozuklukları yan dal eğitimi almıştır. Alzheimer derneğinin kurucularından olan Dr Salur, TEV Dr Orhan Birman yurt dışı tıp bursu ile Chicago Northwestern Üniversitesinde (Prof Marsel Mesulam mentörlüğünde) 1998-2002 arasında Alzheimer hastalığı konusunda ileri eğitim görmüş ve araştırmacı olarak çalışmıştır. 2002-2003 döneminde kısa süre İstanbul FNH hastanesinde nörolog olarak çalıştıktan sonra 2003 yılından beri serbest hekim olarak Kognitif Nöroloji, Demans ve Hareket Bozuklukları alanında ağırlıklı olarak yaşlı hastalara hizmet vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünde part time öğretim görevlisi olan Dr Salur, Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin standardizasyonu çalışma grubunda görev almakta, muayenehanesinde stajyerler yetiştirmektedir. Halen Alzheimer Vakfının da üyesi olan Dr Salur bu konuya adanmış bir grupla birlikte 65+ Yaşlı Hakları Derneğinin kuruluşunda görev almıştır. Dernekte aktif olmaya kararlı bir kız çocuğu annesidir.

Bilge Rızvani

966 Ankara doğumludur. 1985 yılında Robert Lisesi, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Takip eden 14 sene özel sektörde yönetici olarak çalıştıktan sonra 2003 senesinde tam zamanlı annelik görevine başlamak üzere profesyonel iş yaşamını sonlandırmıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Günay Göksu Özdoğan

Halen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Günay Göksu Özdoğan lise eğitimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde (1969), lisans eğitimini İş İdaresi dalında Boğaziçi Üniversitesi’nde (1973), yüksek lisansını İşletme dalında London School of Economics’de (1975), doktorasını da Siyaset Bilimi dalında Boğaziçi Üniversitesi’nde (1990) tamamladı. Doktora tezi Turan’dan Bozkurt’a: Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946) ( İstanbul: İletişim, Yayınları, 2001) olarak yayınlandı ve Tarih Vakfı-Afet İnan tarih araştırma ödülünü aldı (2002). Balkan ve Türk milliyetçilikleri, Sovyet uluslar politikası, Türki cumhuriyetlerde uluslaşma süreci ve Türkiye’de azınlık sorunları üzerine çeşitli yerli ve yabancı dergi ve kitaplarda makaleleriyle beş derleme kitabı (Kemali Saybaşılı ile Balkans: A Mirror of the New International Order, İstanbul:Eren,1995; Gül Tokay ile Redefining Nation, State and Citizen, İstanbul: Eren, 2000; Ayhan Kaya ile Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2004; Gencer Özcan ve Şule Kut ile Türk Dış Politikasını Düşünmek: A.Haluk Ülman’a Armağan, İstanbul: Der Yayınları, 2012; Büşra Ersanlı ve Nesrin Uçarlar ile Türkiye Siyasetinde Kürtler, İstanbul: İletişim, 2012); bir ortak yazarlı telif kitabı (Füsun Üstel, Karin Karakaşlı, Ferhat Kentel ile Türkiye’de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2009) ile Ohannes Kılıçdağı ile birlikte TESEV için yürüttüğü bir araştırma projesi (Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri, İstanbul: TESEV Yayınları, 2011) bulunmaktadır. 2003-2006 yıllarında M.Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, 2007-2013 yıllarında da M.Ü. Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) Müdürlüğü yapmıştır.

Mehmet Şükrü SEVER

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
1972 Yılında İzmir Maarif Kolejini bitiren Prof. SEVER, aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başlamıştır. İhtisasını 1982 yılında İç hastalıkları üzerine tamamlamıştır. 1990 Yılında Cleveland Clinic Foundation, transplant nefrolojisi çalışmalarına katılmıştır. Aynı Türk Böbrek Vakfı’nda Tıbbi Danışman/ Bilimsel Koordinatör olarak çalışmalarına başlamıştır ve halen bu görevine devam etmektedir. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı “Acil durumlarda ve afetlerde sağlık hizmetleri organizasyonu komitesi moderatörlüğü görevini 2014 yılından itibaren üstlenmiştir. Aynı yıldan itibaren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyeliği görevinde bulunmaktadır. 1980 yılından itibaren Türk Tıp Derneği’ne, 1986 yılından itibaren de Türk Nefroloji Derneği’ne üyelikleri bulunmaktadır. Bu dernekler ek olarak da yurtdışında çeşitli dernek üyelikleri sürmektedir.

Alan Robert Duben

1943 New York doğumlu, 1964’den beri belli aralıklarla İstanbul’da yaşayan bir sosyal antropolog olan Alan Duben; 1973 yılında doktorasını Şikago Üniversitesi’nden almıştır. 1972-76 yılları arasında New York Üniversitesi’nde hocalık yapmıştır.. 1999’dan beri devamlı olarak Türkiye’de ikamet etmektedir. 1977-1990 Yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, 1999’dan beri ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hocalık yapmaktadır. 2001-04 yılları arasında Bilgi Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi dekanı, 2004-07 arasında Uluslararası Programlar Merkezi Direktörü ve 2007-08 arasında Rektör Yardımcısı olarak çalışmıştır. Türkiye’nin çeşitli açılardan incelendiği araştırmalar yapmış ve bir çok kitap ve bilimsel makale kaleme almıştır. National Science Foundation, Rockfeller Foundation, American Philosophy Society ve Population Council gibi kurumlardan araştırma bursları almıştır. OECD, USIAD, Dünya Bankası nezdinde uygulamalı çalışmalar yapmıştır. Bilimsel çalışmalarında Osmanlı aile tarihi ve Türkiye’de çağdaş aile ve kent gibi konulara ağırlık vermektedir. Son zamanlarda Türkiye’de aile, kadın ve yaşlılık üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Ayşe Feyza Doğruer

1963 Yılında o zamanki adıyla Amerikan Kız Koleji (Robert Kolej) den mezun olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1967 yılında tamamlamıştır. 1970 yılından beri Serbest Avukatlık yapmaktadır.
Hukukçu olarak birçok Derneğin kuruluşunda çalışmalar yapmış ve Yönetim Kurullarında çalışmıştır.
Robert Kolej Mezunlar Derneğinde 1980 yılından itibaren Yönetim Kurullarında görev almış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
Bekardır, iki evli oğlu vardır.

Banu Cangöz

1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1988 yılında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldu ve İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Deneysel Psikoloji uzmanlık alanında yüksek lisansını, 1997 yılında aynı alanda doktorasını tamamladı. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesinde Doçent ve 2010 yılında Profesör oldu. 2008 yılında H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi desteği ile “Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuarı”nı (www.coglab.hacettepe.edu.tr) kurdu. 2008 yılında Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü işbirliği ile düzenlenen Türkiye Gerontoloji Bilim Ödülü’nü aldı. 2008-2009 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004-2012 yılları arasında, European Federation Psychological Association (EFPA) Geropsikoloji Çalışma Grubunda Türk Psikologlar Derneği temsilcisi olarak görev yaptı. 2009 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (GEBAM) Müdür Yardımcısı ve H.Ü. Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları bilişsel psikoloji, bilişsel yaşlanma ve nöropsikolojik değerlendirmedir. Prof. Cangöz’ün bilimsel yayın ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye www.psikoloji.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Güsel Bilal

1941 yılı İstanbul doğumludur. İstanbul Kız Lisesi Edebiyat Bölümü’nü bitirdikten sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. 1963-1966 yılları arasında bir Amerikan Şirketi olan TUSLOG’da çalışmış ve 1967 yılından itibaren Türk Eğitim Vakfı’nda görev almaktadır. Halen TEV Genel Müdür Yardımcılığı ve Eğitim Bölümü Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir. Türk Amerikan Kadınlar Birliği, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi), Rotary Klüp ve Dünya Gazetesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığı ödüller bulunmaktadır.

Deniz İlkin

1949 doğumlu olan Deniz İlkin T.E.D Ankara Koleji 1967 mezunudur. 1989 yılından itibaren Sivil Toplum Örgütlerinde, eğitim konularında çalışmalar yapmaktadır.İş yaşamında özel sektörde yöneticilik yapmış olan Deniz İlkin emekliye ayrılmıştır. Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsünden bu yıl(2014) Sistem Dizimleri Terapisti olarak mezun olmuştur. Eşi Sayın Bilgin İLKİN’in 13 yıl süren bir demans türü olan Cortica basal ganglion dejenerasyonu (CBGD) hastalığından 2,5 sene önce kaybetmiştir. Bu 13 yıllık deneyim ve aldığı eğitimle sistem dizimleri terapilerinin yanısıra demans hastası yakınları ile grup ve bireysel terapiler yapmaktadır. 2013 yılında 1. ve 2. evre demans hastaları ile 10 haftalık, hasta yakınları ile de 4 haftalık bir destek/paylaşım projesinde yönetici ve uygulayıcı olarak görev almıştır. 2008’de yayımlanan ve Mart 2014’te ikinci baskısı yapılan ‘BİLGİNize’ isimli, 13 yıllık hastalık ve hasta yakınlığı deneyimlerini paylaştığı bir kitabı bulunmaktadır. İngilizce bilen Deniz İLKİN, bir çocuk annesi ve bir torun sahibidir.

Ender Berker

Dr. Ender Berker (Çubukçu) 1938 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini İstanbul Amerika Kız Koleji (Robert Kolej)’nde tamamlamış ve 1958’de mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 1964 yılında mezun olmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde 1964-1968 yılları arasında asistan, 1968-1972 yılları arasında baş asistan ve 1972-1978 yılları arasında doçent olarak çalışmış ve 1978 yılına profesör ünvanını almıştır. 1975-77 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 1980-82 yıllarında Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Dr. Berker 1985-86 ıllarında ikinci kez Dekan Yardımcılığı görevi yapmıştır ve bu yıllar içinde Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Başkanlığı, Ağrı Derneği Başkanlığı, EFIC Türkiye temsilcisi görevlerinde bulunmuştur. Dr. Berker 1996 yılında yarım-gün statülü duruma ayrılmış ve VKV Amerikan Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Departmanını yeniden yapılandırarak kurduğu ekiple çalışmaya başlamıştır. Dr. Berker Mustafa Berker ile evlidir, Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu’nun kızıdır ve iki kızı vardır. Doç. Dr. Nadire Berker Marmara Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı emekli öğretim üyesidir; Bade Tomruk özel sektöre çalışmaktadır.
Dr. Berker’in ilgili olduğu konular bel ağrıları, kas-iskelet sistemi ağrıları ve Fibromiyalji sendromudur. Ağrı ve Rehabilitasyon konularında yazılmış 100’den fazla yazı ve araştırması ile çeşitli Rehabilitasyon kitaplarında bölümleri bulunmaktadır. Dr. Berker iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi’nde yarım gün statüsünde öğretim üyesi ve VKV Amerikan Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Departman şefiolarak çalışmakta iken 2005 Haziran ayında İstanbul Tıp Fakültesi’nden emekli olmuştur. Dr. Berker 2006 yılında Amerikan Hastanesi FTR Departman Şefliği görevini çalışma arkadaşı Dr. Önder Çerezci’ye devretmiştir. Halen aynı yerde görevine devam etmektedir.

Ferhat Boratav

1959 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü bitirdi. Fransa’da Grenoble Üniversitesi’nde “Türk Göçmen İşçiler” üzerine master çalışması yaptı.

Medya macerası 1985’te Nokta dergisinde başladı. 1987’de BBC Türkçe Yayınlar Servisi’nde yapımcı, sunucu ve radyo habercisi olarak çalışmak üzere Londra’ya gitti. Türkiye’ye dönüşünde kısa süre bir televizyon yapım şirketinde, Genel Yapım Yönetmeni olarak çalıştı. Sonra haberciliğe geri döndü. Altı yıl ATV’de Haber Müdürlüğü yaptı. 1999’da, yayına geçişinden kısa süre önce CNN Türk’e katıldı. Halen, aynı yerde Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.

Evli. İngilizce, Fransızca, Almanca biliyor.
1998 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders veriyor.

Üniversite yıllarında uğraştığı tiyatroyu, Fransa yıllarında yaptığı aşçılığı kariyerinin önemli halkaları olarak görüyor.

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu’nda, ayrıca Danışma Kurulu’nda görev yapıyor, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi.

Gonca Artunkal

1985 yılında Robert Kolej’den mezun olan Gonca Gürsoy Artunkal, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde başladığı üniversite eğitimini 1988 yılında ABD’de Atlanta’daki Oglethorpe Üniversitesi’nde ekonomi dalında tamamladı. Artunkal, 1989’da İngiltere’de London School of Economics and Political Sciences’dan (LSE) yüksek lisans  derecesi alırken, 1990 yılında da Boğaziçi Üniversitesi’nden işletme alanında yüksek lisans derecesi aldı. Halen UBS’in Türkiye CEOsu olarak görev yapan Gonca Gürsoy Artunkal iş hayatına 1991 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da Andersen Consulting’de basladı ve daha sonra yaıtrım bankacılığı alanında Chase Manhattan Bankası, Morgan Stanley ve Citi’de calişti. Evli ve bir çocuk annesi olan Artunkal yaşlı haklarının yanı sıra insan ve kadın haklari konularında da hassasiyete sahip olup halen Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin de üyesidir.

Hale Bolak Boratav

Prof. Hale Bolak Boratav 1954 yılında İstanbul’da doğmuş, Robert Koleji ve sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Boratav sosyal psikoloji alanındaki doktorasını ABD’de Kaliforniya Üniversitesi, Santa Cruz’da yapmış, bu süre içinde çalışmalarını aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmaları konusunda da yoğunlaştırmıştır. ABD’de uzun yıllar akademisyen olarak çalıştıktan sonra 1998’de halen görev yaptığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne bölüm başkanı olarak katılmıştır ve bu görevini halen de sürdürmektedir. Verdiği dersler ve bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak sosyal psikoloji, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve sağlık psikolojisi konularındadır. Yakın gelecekte yaşlılıkta aile ilişkileri konusunda bir araştırmaya da başlamak niyeti vardır. Evli olan Boratav’ın ilgi alanları arasında caz müziği, doğa yürüyüşleri ve kediler vardır.

İpek İlkkaracan Ajas

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi öğretim üyesidir. İşgücü ekonomisi, politik ekonomi, kalkınma, toplumsal cinsiyet ve ekonomi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. İlkkaracan’ın son dönemdeki araştırma ve yayınları ev içi emek, bakım emeği ve bakım ekonomisi (çocuk, yaşlı, engelli bakımı), sosyal bakım hizmetleri sektörü ve bunlara ilişkin sosyal ve ekonomik politikalar üzerine yoğunlaşmaktadır. European Network of Experts on Gender Equality ENEGE’de Türkiye uzman üyesi olarak yer alan İlkkaracan, aynı zamanda Middle Eastern Economics Association Yönetim Kurulu üyesi, Feminist Economics Journal Yayın Kurulu üyesi, İTÜ Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi BMT-KAUM’un Yönetim Kurulu üyesidir. Akademik çalışmalarının yanı sıra UNDP/UNIFEM, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu gibi çeşitli örgütler ile profesyonel ve gönüllü olarak çalışmış, kuruluş ve gelişme aşamalarında yer almıştır.

Kaynak Selekler

Kaynak Selekler 1943 yılında Ortaköy (İstanbul)’da doğdu. İstanbul Vefa Lisesini (1960) ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini (1967) bitirdi.1968’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak çalışmaya başladı. 1972 de uzman oldu. 1975-76 yıllarında Londra Üniversitesi Nöroloji Enstitüsü (The National Hospital, Queen Square)’nde eğitim toplantılarına ve çalışmalarına katıldı. Dr. Selekler 1979 da Nöroloji Doçenti unvanını aldı, 1988 de Profesör oldu.
Türk Nöroloji Derneği’nin bir numaralı kurucu üyesidir. 1993-1999 yılları arası kesintisiz Türk Nöroloji Derneği başkanlığı’nı yürüttü. 1995 yılında, Türk Nöroloji Derneği’nin bilimsel nitelikli Türk Nöroloji Dergisi’ni yayın hayatına başlattı ve 1995- 1999 tarihleri arası Dergi’nin Editör’lük görevini üstlendi. 1997’de İstanbul’da kurulan Alzheimer Derneği’nin kurucu üyesi olup, 2008-2010 yıllarında Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2000 yılında faaliyete geçen Alzheimer Derneği Ankara Şubesi’nin kuruluşunda yer aldı ve 2001-2010 yıllarında Alzheimer Derneği Ankara Şubesi’nin Başkanlık görevini yürüttü. 2001 yılında Radikal gazetesinde yayınlanan “Türkiye’de alanında en iyi doktorlar” anketinde, Nöroloji dalında en iyi beş doktor arasında yer aldı.

1968 yılından itibaren, yurtdışı ve askerlik görevi dışında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Selekler, 8 Haziran 2007’den itibaren Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlık görevini üstlendi, 2010 yılında yaş haddinden emekli oldu. Prof. Selekler’in çoğu bilgisayarlı tomografi, afazi, Alzheimer hastalığı ve demans konusunda olmak üzere, yüzelliden fazla iç ve dış yayını bulunmaktadır. 2012 yılında ALFA yayınlarından “Alzheimer Orta Yaşta Başlar” kitabı yayınlandı.
Prof. Dr Kaynak Selekler evli, iki çocuk babası ve iki torun dedesidir.

Mehmet Alev Atakan

1944 doğumlu olan Mehmet Atakan, lisans derecesini Virginia Üniversitesi’nde, Mühendislik Yüksek lisans ve MBA eğitimlerini ise Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Girişimci iş adamlarımızdan olan Mehmet Atakan bilgisayar, gayrimenkul, ihracat konularında çeşitli yatırımlar gerçekleştirmiş, eğitim konusunda iki vakıfta yararlı çalışmalarda bulunmuştur. Halen Bodrum’da kurulmakta olan Canyon Ranch – Sağlıklı Yaşam Kampusunun Türkiye Direktörlüğünü sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk babası ve iki torun sahibidir.

Neşe Ölçer

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitiren Neşe Ölçer, 1974 yılında İstanbul’da ikamet etmeye başlamıştır. 1995-96 döneminde Bebek Aşiyan Lions Kulubü bünyesine dahil olmuş, 1997-98 döneminde de kulup başkanlığı yapmıştır. Daha sonraki dönemlerde de Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca sağlık alanında da yönetim pozisyonlarında yer almıştır. Pharmacological Vigiliance ve Türk Eczacılar Odası üyesidir. 2 çocuk annesidir.

Reşit Canbeyli

Prof. Dr. Reşit Canbeyli, Columbia Üniversitesi’nden 1968’de Kimya Mühendisliği ve 1977’de Psikoloji doktorası derecelerini almıştır. 1976-1982 yıllarında Boğaziçi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. 1989-1993 yılları arasında Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Canbeyli 1994 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Bu dönemde kurduğu Psikobiyoloji Laboratuvarı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki araştırma ve eğitim faaliyetlerine altyapı sağlamıştır.

Rukiye Devres Ünver

İstanbul’da doğup büyüyen Rukiye Devres Ünver, Massachusssetts Institute of Technology’de (MIT) lisans ve Mimarlik Mastırını tamamladıktan ve ABD’de bir sure çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Rukiye Devres Mimarlık bürosunu kurdu. Aga Khan Foundation, Pakistan ve Çin de belirli periodlarda çalışarak ‘financially, socially and environmentally sustainable low income’ pilot projeler geliştirilmesi üzerine çalıştı.
1999 Depreminden sonra YAY Vakfını kurarak ÇEKÜL Vakfı, Habitat for Humanity International ve MIT ile kolaboratif bir çalışma ile Beriköy projesini hayata geçirdi. 2006 yılından bu yana kurmus olduğu aile şirketini yöneten Devres Ünver, üyesi olduğu dernek ve vakıflar dışında Hisar Eğitim Vakfı’nın aktif bir üyesidir. Evli ve dört çocuk annesidir.

Rümeyza Kazancıoğlu

Prof. Dr. Rümeyza (Turan) Kazancıoğlu 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1985’te Robert Kolejden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine başlamıştır. 1991’deki mezuniyetinden sonra 2001’e dek İç Hastalıkları ve Nefroloji yan dal ihtisaslarını aynı fakültede tamamlamıştır. 2000’de International Society of Nephrology bursiyeri olarak Vanderbilt University Medical Center Transplantation Unit’te altı ay süre ile çalışmıştır. 2001’de T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladıktan sonra 2003’de doçent olmuştur. 2003-2005 yılları arasında aynı hastanenin 5. Dahiliye Kliniği Şef Muavinliği, 2005-2010 yıllarında ise Nefroloji Kliniği Kuruculuğu ve Şefliği görevlerini üstlenmiştir. Prof. Kazancıoğlu, 2010 yılından itibaren ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir. 2012 yılından beri de TUKMOS üyesidir.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Nefroloji Derneği, European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association, American Society of Nephrology, International Society of Nephrology, American Society of Transplantation, European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association, International Society of Peritoneal Dialysis bilimsel kuruluşlarına üyedir. Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi başkanlığını 2012’den beri yürütmektedir. Aynı zamanda Türk Böbrek Vakfı Mütevelli üyesi olup proje geliştirme kurulunda da çalışmaktadır.

Prof. Kazancıoğlu’nun, 2001 yılında En İyi Genç Araştırmacı Ödülü’nün (European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association) de dahil olduğu ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ile birlikte kitap ve kitap bölümleri yazmıştır.
Evli ve 1 çocuk annesidir.

Sevda Bekman

Sevda Bekman Doktora derecesini Londra Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimi alanında almışdır. Doktora sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmaya başlamışdır. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2014 yılında emekli olmuşdur. Aynı zamanda Anne-Çocuk Eğitim Vakfı’nın kurucu üyesi, yönetim kurulu üyesi ve akademik danışmanıdır. Kendisi elverişsiz şartlarda yaşayan ve gelişimleri örselenmeye açık çocuklar ve aileleleri için altı farklı programın gelişimine ve uygulanmasına destek vermişdir. Bir çok araştırma yönetmiş ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmışdır. Ulusal ve uluslararası çerçevede yazdığı makaleleri, üç kitabı ve editörlüğünü yaptığı iki kitabı bulunmaktadır.

Rana Ufak Akın

University of Evansville (A.B.D.) ve Boğaziçi Üniversitelerinde gördüğü eğitim ile 1985’te Psikoloji dalında lisansını tamamladı ve 1989’da Sosyal Psikoloji dalında yüksek lisans derecesini aldı. 2000’de ODTÜ’den Eğitim Bilimleri dalında “İletişim Becerileri Eğitimlerinin Geçerliliği” üzerine bir tez yazarak doktorasını aldı.
Psikoloji ve eğitim alanında, 30 yıldır pek çok ulusal ve uluslararası kongre , seminer ve çalışma gruplarına bildiri ve uygulamalarla katıldı. Dr.Ufuk Akın, “True Colors”Avrupa ekibinde olup, Türkiye’deki tek sertifikalı uygulayıcıdır.
Türk Psikologlar Derneği, İYÖRET Vakfı ve Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin yanı sıra, Türk Psikologlar Derneği ve PERYÖN Derneği’nin üyesidir.
1995 yılından bu yana kurucusu olduğu ve Türkiye’de sağlık psikolojisi alanında tıbbi tedavi sırasında psikolojik destek veren ilk danışmanlık merkezlerinden olan Persona Life Eğitim Hizmetleri ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde eğitimler vermekte ve bireysel psikolojik danışman olarak çalışmaktadır.

Yahya Rauf Laleli

1939 İstanbul doğumlu olan Dr. Laleli, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyokimya İhtisası’nı tamamlamıştır. Nükleer Tıp ve Biyokimya profesörü olan Dr. Laleli aynı zamanda Düzen Laboratuvarlar Grubu Kurucusu ve Yöneticisidir. Özel Laboratuvar açmıs olduğu için kadrosundan ayrılmış olmasına rağmen 1984 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 1992 yılına kadar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ziyaretçi profesör olarak Biyokimya ve Radyobiyoloji dersleri vermiştir. Ankara AIDS Savasım Dernegi Kurucu Baskanı ve üyesidir. Ayrıca Hepatitle Savasım Dernegi Kurucu Üyesi,Türk Biyokimya Dernegi ve Türk Hematoloji Derneği üyelikleri bulunmaktadır.Türkiye Yardım Sevenler Derneği’ne de üye olan Dr. Laleli aynı zamanda Yeni Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı ve Doğa Tıp Bilimleri Dergisi Danışmanlığı görevlerinde bulunmaktadır.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •