Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, Birleşmiş Milletler örgütü yaşlılara hak ettikleri değerin ve saygının gösterilmesi amacıyla, 1990 yılında 1 Ekim tarihini “Dünya Yaşlılar Günü” olarak ilan etmiştir. Bu yıl Birleşmiş Milletler Yaşlılar Günü ile ilgili şu hedefleri belirlemiş bulunuyor:

 • Yaşlıların haklarını ve günlük hayatlarında ne anlama geldiğini tanıtmak,
 • Yaşlıların yaşamın pek çok alanında topluma katkıda bulunmalarını sağlamak, görünürlüğünü arttırmak,
 • İnsan hakları ve temel özgürlüklerin yaşlılar tarafından tam ve eşit şekilde yararlanılmasının sağlanmasında kaydedilen ilerlemek ve zorluklar üzerinde düşünmek,
 • Yaşamın her aşamasında insan hakları için insanları harekete geçirmek ve dünya çapında kitleleri bir arada tutmak.

Ülkemizde yaşlı oranı yıldan yıla artıyor ve artık Türkiye eskiden denildiği gibi genç nüfusa sahip bir ülke olmaktan çıkıyor. TUİK tarafından 2017 yılı verilene göre yayınlanan en son istatistiklerde, Türkiye’de 65+ yaş grubuna dahil insanların payı %8,5, buna karşılık aynı yaş grubunun dünya ortalaması oranı ise % 8,9. Yaşlı Nüfus hem dünyada, hem de ülkemizde giderek artıyor. Gelişmiş bir ülke olmamız yaşlı nüfusumuzun artmasında önemli bir etken oluşturuyor. Bu artışa yeterince hazırlanabilirsek, yaşlı nüfusumuzu sağlıklı, aktif tutabilir ve üretkenliğini devam ettirebilmesini sağlayabilirsek, bu aynı zamanda uzamış güzel bir ömür anlamına gelecektir. Yaşlılığın tecrübe biriktirmek, bilgelik, kendinden sonraki kuşaklara birçok anlamda aktarım sağlamak gibi önemli bir özelliği ve ayrıcalığı da bulunmaktadır. Derneğimizi iki önemli sloganı var, biri “Yaşlı ve Mutlu”, diğeri ise “Kuşaklar El Ele”. Her ikisinde de vurgulamak istediğimiz, işte bu yaşamın güzel döneminin mutlu, kuşaklarla iç içe birlikte ve genç kuşaklara tecrübe, bilgelik aktarımıyla ortaya çıkacak kuşaklar arası etkileşime verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır.

Derneğimizin manifestosunda da vurguladığımız gibi;

65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak,
HERKESİN
• Sağlıklı, aktif ve hayatın içinde;
• Öğrenmeye ve üretmeye devam ederek;
• Diğer kuşaklarla elele;
• Yalnızlaşmadan, yoksullaşmadan ve
yoksunlaşmadan;
• Ayrımcılığa ve suistimale uğramadan;
• Bedensel ve zihinsel değişime cevap verecek
tıbbi, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki
ihtiyaçları karşılanarak;
• Yaşam tercihlerine saygı duyularak;
• Onurlu bir şekilde
Yaşlanmaya hakkı olduğunu savunuyoruz.

Flyer_v02_A5


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Yorum Yapın