DEMOGRAFİK BİLGİLER

DEMOGRAFİK BİLGİLER

  • BM’ye göre, bir ülke nüfusunun “yaşlı” olarak addedilmesi için o ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %8 ile %10 arasında olması gerekmektedir.
  • Bu oran %10’un üzerine çıktığında ise o ülke nüfusu “çok yaşlı” olarak tanımlanır.
  • Türkiye’de ise 65 ve üstü yaştaki nüfus oranı 2012 yılında %7,5 iken 2013 yılına gelindiğinde %7,7’ye yükselmiştir.
  • Bu oranın 2023 yılında %10,2’ye, 2050’de %20,8’e ve 2075 yılında %27,7’ye yükselmesi öngörülüyor.
  • Nüfus projeksiyonlarına bakıldığında 2023 yılında Türkiye’nin “çok yaşlı” nüfusa sahip ülkeler arasına gireceği görülmektedir.