Dr.Esra Özsüt Akan(Y.Mimar) "Yaşlılık Kurumları Tasarımı ve Yaşlı Kullanıcı Mekansal Davranışı" konulu sunumu

Dr.Esra Özsüt Akan(Y.Mimar)

“Yaşlılık Kurumları Tasarımı ve Yaşlı Kullanıcı Mekansal Davranışı” konulu sunumu

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

8 Kasım Çarşamba günü saat:19.00 da Kadıköy’de İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde yapılan “Yaşlılık Kurumları Tasarımı ve Yaşlı Kullanıcı Mekansal Davranışı” konulu sunumunda, Dr. Esra Özsüt Akan(Y.Mimar) hazırlamış olduğu doktora tezine bağlı olarak, Türkiye’de ve dünya genelinde yaşlı kuşağa yönelik geliştirilen yaşlılık kurumları tasarım boyutlarıyla ele almakta ve yaşlılara uygun mekan tasarımında kurgu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini önerilerle ortaya koymaktadır.

Dr. Esra Özsüt Akan sunumunda özetle aşağıdaki konulara değinmiştir.

“Yaşlılar, fiziksel, ruhsal ve mekansal açıdan diğer yaş gruplarından farklı olarak ele alınması gereken bir kuşaktır. Kendilerine özgü özelliklerinin farklı olmasından kaynaklı «mekan özellikleri ve sınırlarının» da farklı olduğu dikkate alınarak; bu bağlamda değişen ihtiyaçlarına yönelik, kendi katılımlarının da sağlanacağı «esnek mekan tasarımları» ile mümkün olduğunca «kurumsal imajın» en aza indirgenip, kişisel alanını, mahremiyetini ve özerkliğini “evinde olduğu gibi” kurabileceği şekilde destekleyici tasarımların yapılması önemlidir.

Tasarımın «yaşlı bireylere» sağlayacağı; özgürlük & özerklik, bağlanabilirlik & aidiyet, erişebilir & erişilebilir olma,
sosyal ilişki & yüksek etkileşim, güvenlik & mahremiyet gibi kavramlar onların yaşam kalitelerini yükseltmeye, mekansal davranış ihtiyaçlarının karşılanmasına ve değişen çevrelerine kolay «uyum» sağlamalarını arttırmaya yönelik parametreler olarak rol oynayabilecektir.

Yaşlılarla ilgili sorumluluğumuz;  kaygı dolu, hüzünlü, korkutucu, noksanlık, hastalık, acizlik ve ölümle bağdaştırılan griden siyaha doğru tonlanan tabloyu ruhsal, fiziksel, mekansal olarak daha renkli hale getirmek olmalıdır. Yaşlılık; bireysel, toplumsal ve mimari boyutta çok disiplinli çalışmalarla çözülebilecek bir problem olarak ele alınmalıdır.”

Türkiye’de ve dünya genelinde çok az olarak bu konuda literatür olduğunu dikkate alarak, Dr. Esra Özsüt Akan’ın yapmış olduğu bu çalışmaların ülkemiz adına çok değerli olduğunu düşünüyor ve gelecekte yaşlılar için yapılacak proje çalışmalarına da çok değerli katkıları olmasını bekliyoruz.

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •