Eğitici ve Yaşlı Eğitimi Planlama Çalıştayı Programı

65+ İçin Dijital Kapsayıcılık Projesi
Eğitici ve Yaşlı Eğitimi Planlama Çalıştayı

27-28 Eylül 2021

27 Eylül 2021, Pazartesi

Açılış
10:00 – 10:30

Özgül Ünlü 65+için Dijital Kapsayıcılık Projesi Proje Yöneticisi
Dr. Gülüstü Salur
65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Myrto-Maria Ranga
50+ Hellas – CEO
Meltem Bektaş Bayrambey
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
10:30 – 11:00
Eğitime Bütünsel Bir Bakış ve Yetişkin Eğitimi
Aysun Telek | Proje Uzmanı
11:00 – 11:20
Dijital Kapsayıcılık bağlamında Yaşlılar için Dijital öğrenme Yöntemleri Elena Avatangelou | 50+Hellas Eğitim Uzmanı
11:20 – 11:40
Dijital Öğrenmede Eğitici ve Yaşlı Eğitimi Kapsamı Özgür Mehmet Kütküt | Proje Uzmanı
11:40 – 11:50
ARA
11:50 – 12:00
CANİK Aplikasyonu Tanıtımı Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu | İstanbul Aydın Üniversitesi
12:00 – 12:30
Başlangış ve Orta seviyedeki Yaşlılar için Eğitim Modülleri Elena Avatangelou | 50+Hellas Eğitim Uzmanı
12:30 – 13:00
Eğitici Eğitimi Pilot Uygulama – Deneyim Paylaşımı Aysun Telek | Proje Uzmanı
13:00 – 14:00
ÖĞLE ARASI
14:00 – 14:20
Gönüllü Eğitici Motivasyonu Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri Ali Karakaş | Proje Uzmanı
14:20 – 14:40
Gönüllü Eğitici Yönetimi: Motivasyon ve Destek Chelsea Lazaridou | 50+Hellas Eğitim Uzmanı
14:40 – 15:00
Katılımcı Görüş ve Önerileri Özgül Ünlü | Proje Yöneticisi

28 Eylül 2021, Salı

10.00 – 10.10
Açılış ve 27 Eylül Oturumu Değerlendirilmesi Özgül Ünlü | Proje Yöneticisi
10:10 – 11:00
Eğitici Eğitimi – Yetişkin Eğitimi Programları İçerik ve Zaman Planlanması 65+ Yaşlı Hakları Derneği, 50+ Hellas
11:00 – 12:00
Ölçme Değerlendirme Süreci İçerik ve Zaman Planlanması 65+ Yaşlı Hakları Derneği, 50+ Hellas
12:00 – 13:00
ÖĞLE ARASI
13:00 – 13:30
Eğitici Motivasyonu ve Takibi 65+ Yaşlı Hakları Derneği, 50+ Hellas
13:30 – 14:00
Proje Çalışmalarının Planlanması ve Raporlama 65+ Yaşlı Hakları Derneği, 50+ Hellas