İstanbul’da bir hastanede yaşanan yaşlı suistimali ve tacizine dair Dernek açıklamamız ve çağrımız!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ:

 • İSTANBUL’DA BİR HASTANEDE YAŞANAN YAŞLI SUİSTİMALİ VE TACİZİN 14 AY BOYUNCA SAKLI KALMASI VAHİMDİR
 • SORUŞTURMA YERİNDE ANCAK GEÇTİR, BENZER OLAYLARIN ÖNLENMESİ AÇISINDAN YETERSİZDİR
 • YAŞLILARA HİZMET VEREN KURUMLARDA MESLEK KURULUŞLARININ, STK’LARIN, HİZMET ALANLARIN TEMSİL EDİLDİĞİ DENETİM MEKANİZMALARI KURULMALIDIR

 

İstanbul’da, bir özel hastanede yoğun bakımında yatan bir yaşlı kadın hastanın maruz kaldığı taciz ve suistimal bizleri derinden yaraladı.

Olayın, özel sağlık sektörünün görece kıdemli ve büyük bir grubuna bağlı, kendisini “yaşlı dostu hastane” olarak tanıtan bir kuruluş bünyesinde meydana gelmiş olması, bizim için durumun vehametini artırıyor.

Daha da önemlisi, sağlık alanındaki her türlü etik kuralı, hizmet anlayışını kökünden çiğneyen bu olayın, normal denetim mekanizmalarıyla değil, bir başka çalışanın ihbar mektubuyla ortaya çıkmış olmasıdır.

Yani bu vahim ihlal, hastanede olması gereken kalite kontrol ve insan kaynakları mekanizmaları tarafından fark edilememiştir.

Ayrıca, hastane, ihbardan sonra gerekli disiplin soruşturmasını yapıp, olayın failleri hakkında 22 Şubat 2022’de Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştır. Ancak, aradan geçen 7 ayda suç duyurusunun ardından adlî süreçte, bir çalışanın ifadesinin alınması dışında, ne yapıldığı da bilinmemektedir.

Olayla ilgili kapsamlı adli soruşturma, ve hastane hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından “faaliyet durdurma” kararı verilmesi, ancak olay sosyal medyaya yansıdıktan, kamuoyu tepkisi büyüdükten sonra olmuştur.

Açıkçası, 10 Temmuz 2021’de meydana gelen bir suistimal ve taciz olayının, düne kadar bir “sessizlik ve ilgisizlik girdabı”nda kaybolup gitmiş olması vahimdir, endişe vericidir.

65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak, konuyu insani, vicdani bir sorumluluk, bir sistem sorunu olarak görüyoruz.

Tüm toplum kesimlerini ortak insani değerleri yıpratan bu olayı gündelik çekişmelere kurban etmeden, aynı ilgi ve hassasiyeti paylaşarak değerlendirmeye davet ediyoruz.

Olayda denetim sorumluluğu olan, başta hastane olmak üzere bütün merciler, yaşlılarımıza, yaşlı yakınlarını sağlık kurumlarına emanet eden ailelere, ve görevlerini hakkıyla yapmak için canla-başla çalışan sağlık çalışanlarına açıklama borçludurlar.

Bunun ötesinde, 65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak:

 • Başta sağlık ve bakım kurumları, yaşlılara hizmet veren bütün kurum ve kuruluşları, yaşlı hak ihlâlleri, suistimal ve taciz olaylarının önlenmesi, takibi, soruşturulması konusunda etkin, şeffaf ve sürdürülebilir önlemler almaya,
 • Yaşlıların tedavi ve bakımıyla ilgilenen bütün çalışanlara hem kendi yeterlilikleri, hem çalışma arkadaşlarının tutum ve tavırları, hem de yaşlılarla iletişim konusunda eğitim vermeye,
 • Kolluğu ve yargıyı, yaşlı hak ihlâlleri, suistimal ve taciz olaylarını hassasiyetle ve hızla soruşturmaya, kovuşturmaya, ve kamuoyunu zamanında bilgilendirmeye
 • Hastaneler, huzurevleri, bakımevleri gibi “kapalı kurum”larda iç denetiminin yeterli olmadığının bir kere daha görülmüş olmasından hareketle, bu kurumları, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ve hizmetten yararlananların temsilcilerinin de olduğu 360° denetim mekanizmalarını oluşturmaya

Çağırıyoruz.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •