“Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği” Projesi’nin Tanıtım Toplantısı

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezince gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği” Projesi’nin Tanıtım Toplantısı 25 Eylül 2019 Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora salonunda yapıldı.

Açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak’ın yaptığı toplantıda proje sonuçları ve öneriler kamuoyuyla paylaşıldı. Proje yürütücüsü İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Coşkun da toplantı açılışında bir konuşma yaparak, projenin ortaya çıkış hikayesinin yanı sıra kamu, yerel yönetimler ve akademi için önemini belirtti. Projede yer alan İÜ Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Murat Şentürk, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Duman ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Güler de araştırmanın bulgularından bahseden birer konuşma yaptılar.

Yaşlı bireylerin kentsel dönüşüm dolayısıyla yaşanan hızlı değişime tepkilerindeki çeşitlenmeyi ve farklılaşmayı ortaya koymak amacıyla yürütülen proje kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinde 65 yaş ve üstü bireylerle nicel araştırma kapsamında bin 818 yüz yüze anket gerçekleştirildi.

Nitel araştırma kapsamında ise 30 derinlemesine mülakat yapıldı. İstanbul’da haziran ayında akademisyenlerin ve yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı çalıştay düzenlendi ve ilk bulgular tartışıldı.

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin ve İstanbul’un gündemine giren kentsel dönüşüm projelerinde yaşlıların konumu ve yaşadıkları deneyimler ilk kez bir araştırmaya konu ediliyor.

Toplantıda çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu mensupları, yerel yönetim çalışanları ve katılımcı da yer aldı.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •