“Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık Çalıştayı”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

12 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen “Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık Çalıştayı” ‘na 65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak katılarak görüş ve önerilerimizi aktarma imkanı bulduk.

Çalıştay proje yürütücüsü olan Prof. Dr. İsmail Coşkun’un konuşmasıyla başladı. Proje ekibinden Doç. Dr. Betül Duman Bay ve Dr.Zuhal Güler ekonomik-kültürel ve sosyal sermaye açısından yaşlı bireylerin kentsel dönüşüme ilişkin tutumlarını ve görüşlerini analizlerini paylaştılar. Çalıştay, projenin amacı, kapsamı ve yöntemi konusunda Doç. Dr. Murat Şentürk’ün sunumuyla devam etti.

Çalıştaya birçok alanda uzman akademisyenler, kamu yetkilileri ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Proje kapsamında alanda elde edilen nicel verilerin temel analizlerinin katılımcılarla paylaşıldığı ve tartışmaya açıldığı “Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık Çalıştayı” katılımcılar ile birlikte araştırma bulguları ve çözüm önerilerini değerlendirilerek, katılımcıların eleştirileri ve önerileri sonraki çalışmalarda yararlanılmak üzere kayda geçirildi.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gülüstü Salur da çalıştayda yaptığı konuşmada, yaşlıların sağlık durumlarının ve sağlık gereksinimleri kentsel dönüşüme yaklaşımları konusunda oldukça belirleyici olduğunu belirtti.

Çalıştayın uzun vadede kentsel dönüşüm ve yaşlılık konularında öneri ve beklentileri gündeme getirmesini bekliyoruz.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •