MANİFESTOMUZ

65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak,

HERKESİN 

  • Sağlıklı, aktif ve hayatın içinde,
  • Öğrenmeye ve üretmeye devam ederek,
  • Diğer kuşaklarla elele,
  • Yalnızlaşmadan, yoksullaşmadan ve yoksunlaşmadan,
  • Ayrımcılığa ve suistimale uğramadan,
  • Bedensel ve zihinsel değişime cevap verecek tıbbi, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki ihtiyaçları karşılanarak,
  • Yaşam tercihlerine saygı duyularak,
  • Onurlu bir şekilde

Yaşlanmaya hakkı olduğunu savunuyoruz.