MANİFESTOMUZ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak,

HERKESİN 

 • Sağlıklı, aktif ve hayatın içinde,
 • Öğrenmeye ve üretmeye devam ederek,
 • Diğer kuşaklarla elele,
 • Yalnızlaşmadan, yoksullaşmadan ve yoksunlaşmadan,
 • Ayrımcılığa ve suistimale uğramadan,
 • Bedensel ve zihinsel değişime cevap verecek tıbbi, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki ihtiyaçları karşılanarak,
 • Yaşam tercihlerine saygı duyularak,
 • Onurlu bir şekilde

Yaşlanmaya hakkı olduğunu savunuyoruz.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •