"Kentsel Dönüşümün Haritalaması"

“Kentsel Dönüşümün Haritalaması”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

“+1o_2o19 Yaz Stajı” kapsamında gerçekleşen atölye çalışmalarının paylaşımı ve aynı zamanda tasarım eğitimini destekleyen bu ve benzeri atölye çalışmalarının mimarlık eğitimi önemini vurgulamak için 27 Eylül 2o19 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bir buluşma gerçekleştirildi. Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Dr. Esra Akan’ın da “Kentsel Dönüşümün Haritalaması” başlıklı sunum yaptı.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •