Misyonumuz

Herkes için sağlıklı ve değer gören yaşlılık hakkını farklı kuşaklar ile bir arada desteklemek, yaşlı nüfusu için sosyal politikaların geliştirilmesine araştırmalarımızla, öncü/örnek teşkil eden çalışmalarımızla ve başlatacağımız tartışmalarla katkıda bulunmak.

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ

Yaşlanan Dünya: Türkiye’de Yaşlılık

İnsanlık tarihine baktığımızda şimdilerde her zamankinden daha uzun yaşıyoruz.  2030 yılında, dünya nüfusunun yarısı 65 yaşın üzerinde olacak. Bu durumun genç yaşlı fark etmeksizin herkes  için olumlu yanları olduğu gibi olumsuz tarafları da bulunmakta. 

 • Yaşlılarla  kim ilgilenecek?
 • Bakım ücreti kim tarafından karşılanacak?
 • Kadın erkek, zengin fakir, fiziksel ve zihinsel engelli fark etmeden, herkes için, sağlıklı ve değerli bir yaşlanmayı  sürekli değişen dünyada ve ülkemizde  nasıl nitelendirebiliriz?

Günümüzde yaşlı  bakımının gerçekleştiğini  söyleyemeyiz. Dünya nüfusu yaşlandıkça, kuşaklar  arasındaki denge  önlenemez bir şekilde değişiyor. Ekonomik olarak faal olmayan yaşlıların daha çoğunun azalmakta  olan çalışan nüfus tarafından desteklenmesine ihtiyaç olacaktır. İleriki yaşlarda, kadın nüfusu erkek nüfusunu sayıca geçmiş olacaktır ve bu durum yaşlı kadınları ve aileleri alışılmışın dışında zorlayıcı bir yaşlılık deneyimiyle karşı karşıya bırakacaktır. 

Türkiye nesiller arası dengenin geri döndürülemez değişimiyle yüzleşmeye başladığında, bu ülkede bulunan bizler de yaşlılara karşı sorumlulukların değişen dengesiyle karşı karşıya kalacağız. Bugün 65 yaş üstü nüfusu %15 olan Avrupa ile kıyaslandığında Türkiyede bu oran  %7,7 iken 2050 yılında  %20’lere yükselecektir. Yaşlıların bakımının yükü, her ne kadar çoğunlukla hem bakan hem bakılan olan kadınların üzerinde olacak olsa da ailelerimizle birlikte herbirimizin ve vergi mükellefleri olarak da toplumun üzerinde olacaktır.

Yaşlılar gelecekte aşırı ilgi ve bakımımıza ihtiyaç duysalar da unutmamalıyız ki, aynı zamanda, toplumumuza tecrübeleri, bilgileri, mevcut  zamanları ve sevgileriyle katacakları çok şey vardır. Onlar giderek artan bir şekilde bizim geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki bağımızdır. Türkiyedeki yaşlılar, diğer yerlerde olduğu gibi, giderek topluma emekçi ve özellikle çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak katkıda bulunur olacaklardır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da büyükannelerin çocuk bakmasına yönelik verilen önemli bir destek vardır ve bu aynı zamanda annelerin iş gücüne katılımına olanak sağlamaktadır. Bu durum, ülkemizdeki büyükannelerin (ve belki de büyükbabaların) giderek belirginleşen rolü olacaktır. Türkiyede kuşaklar arası güçlü bağlar, yaşlıları destekleyici aile merkezli  etkinliklerin oluşmasını sağlayacaktır ki bu etkinlikler  onların olduğu kadar genç kuşakların da yaşamlarına anlam, amaç ve değer katacaktır.

Bu gerçekler 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin kurulmasında etkili oldu. 

Yaşlanma ve toplum hakkındaki üç kesin durum

 • Önümüzdeki yıllarda, evde ya da günlük bakım kliniklerindeki ve yatılı kurumlardaki yaşlıların bakımında aktif rol oynayan bakıcıların ve vergi mükelleflerinin oranı azalacaktır. 
 • Tüm kuşakların hepimizin ulaşmayı umduğu sağlıklı ve değerli bir yaşlanma için istekleri vardır  ve bunun için yatırım yapmaktadırlar.
 • Yaşlılarımızın ve  bireysel, aile bazında ve toplum olarak kendimizin  yaşamlarını ancak zorlukları ve bugünden başlayıp elele vererek başarabileceğimizi  farkında olursak iyileştirebiliriz. 

Sorunlar/ Zorluklar

Türk toplumu, tüm sınıf ve bölge farklılıklarının önüne geçen nesiller arası güçlü ve uzun ömürlü bağ ve sorumluluklara sahiptir. Yaşlı bakımında, farklı kuşakların desteği şimdi ve ilerde  önemli bir yerel destektir.  Ancak, muhtemel nüfus dengesizliği ile birlikte iyi niyetli genç insanlar bile, büyüklerine bakma konusunda, gerek sosyal gerekse psikolojik ve ekonomik baskılarla karşılaşacaklardır.

Yaşlıların hem şimdi hem de ileride “yerinde” bakımlarına devam etmenin ve  yaşları ilerledikçe ve hem kendilerinin hem de toplumun gereksinimleri değiştikçe, onlar için karma ve dengeli bir refah düzeni oluşturmak için aile, devlet, piyasa ve sivil toplum tarafından sağlanan bakımın, ekonomik olduğu kadar pek çok etik, kültürel ve kişisel gerekçeleri de mevcuttur. Burada önemli olan  , kuşaklar ve cinsiyet açısından yerel olarak anlamlı ve esnek, herkes için adil, uygun maliyetli ve bakıma muhtaç yaşlıların haysiyetini gözeten bir denge kurmaktır. 

Biz kimiz?

Biz; kadın-erkek, genç-yaşlı, farklı kesimlerden gelen küçük bir grup kendini adamış gönüllüleriz. Aktif profesyoneller, akademisyenler, iş adamları-kadınları, ev hanımları, emekliler, sosyal aktivistler ve bakım veren kişileriz. 

Vizyonumuz

Yaşlılarıyla huzur içinde olan bir toplum yaratmak adına sürdürülebilir, örnek olan modeller geliştirmek ve bu modelleri hayata geçiren öncü kurum olmak.

Misyonumuz

 • Herkes için sağlıklı ve değer gören yaşlılık hakkını farklı kuşaklar ile bir arada desteklemek, yaşlı nüfusu için sosyal politikaların geliştirilmesine araştırmalarımızla, öncü/örnek teşkil eden çalışmalarımızla ve başlatacağımız tartışmalarla katkıda bulunmak.

Çalışma alanlarımız

 • Yaşlılık ve yaşlı toplumu için sağduyulu ve ileriye dönük  bir planlamayı  içeren yaşlılıkla ilgili bireysel ve toplumsal konularda  Türkiyedeki farkındalığı arttırma
 • Sağlıklı bir yaşlılığa erişmek için gerekli önlemlere ve bütünsel tıbbın, beslenme, aktif yaşam, maddi ve manevi desteklerin önemi gibi konulara farkındalığı arttırıp yaymak, desteklemek ve öğretmek.   
 • Yaşlılar hususunda; ekonomik, politik, sosyal, psikolojik, mekansal ve diğer konulardaki politika geliştirme çalışmaları için bir kaynak olarak görev yapma.
 • Yaşlı hakları için farkındalığı artırma ve savunucusu olarak görev yapma.
 • Yaşlılar için evde (“yerinde”), günlük bakım merkezlerinde,  yatılı kurumlarda  geleneklere ve ihtiyaçlara uygun bakım modelleri geliştirerek  mümkün olan en iyi bakımı desteklemek 
 • Yaşlıların hizmetinde olan hem yerel hem uluslararası kaynaklardaki araçlar, materyaller, uzmanlık, bilgi ve diğer kaynaklar için bir aracı kurum görevi yapma.
 • Hem profesyonel olarak  hem de aile içinde yaşlılara  bakım veren kişilerin   eğitimlerini ev ve kurumlarda sağlama ve destekleme 
 • Üniversitelerle, yaşlılık konusunda yapılan araştırmalarda ve yaşlılara destek ve bakım için sürdürülebilir alternatifler geliştirmede işbirliği yapma.
 • Yerel ve merkezi yönetimle ortaklık içinde çalışarak, yaşlı bakımıyla ilgili özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları için kaynak ve kapasite oluşumunu sağlama
 • Benzer misyondaki uluslararası kuruluşlarla işbirliğini kolaylaştırma

Yaklaşımımız

 • Kuşaklararası : Türkiyede halihazırda güçlü olan kuşaklararası bağ ve sorumlukları artırmaya yönelik çalışma
 • Uyumlu : çalışmalarımızı, bireyin yaşlanma sürecinden toplumun geneline kadar, değişen ihtiyaçlara göre düzenleme 
 • Disiplinlerarası : tıbbın, sosyal bilimlerin, girişimcilerin, yasal çalışanların ve hayırseverlerin yaklaşım, tecrübe ve yöntemlerini birleştirme
 • Kurumlararası : aileyi, toplumu, devleti,  özel sektörü ve sivil toplumu biraraya getirme
 • Politik Olmayan /Apolitik : herhangi bir politik yaklaşıma, parti ya da çıkar çevresine karşı tarafsız kalma 
 • Hak temelli : yaşa bağlı haklar ve cinsiyet sorunları için bir farkındalık oluşturma ve bireysel ve toplumsal düzeyde yaş ayrımcılığına karşı mücadele etmeye odaklanma
 • Uluslararası : yaşlı sorunlarına odaklı uluslararası kuruluşların tecrübe ve bilgi birikimlerini hem kullanma hem de onlara katkıda bulunup geliştirme
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •