”Türkiye Yaşlanma Araştırması Etüt Projesi Çalıştayı”na Katıldık.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Odak grup çalışmalarında da yer aldığımız ”Türkiye Yaşlanma Araştırması Etüt Projesi Çalıştayı”na derneğimizden Uzm. Dr. Gülüstü Salur, Dr. Mimar Esra Akan, Ferhat Boratav, Aysun Telek ve Mehmet Ali Şahin katılarak görüş ve önerilerini aktardılar. Bu çok katmanlı ve detaylı çalışma için proje koordinatörü Doç Dr. Murat Şentürk’e teşekkür ederiz.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •