Yaşlı yoksulluğu artıyor! Konunun aciliyetine dair dernek açıklamamızı sunarız.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

YAŞLI YOKSULLUĞU ARTIYOR

65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak, kuruluşumuzdan bu yana, bireylerin “yalnızlaşmadan, yoksunlaşmadan ve yoksullaşmadan” yaşlanması gerektiğini, bunun toplumun ve devletin sorumluluğu olduğunu savunduk.

Bu nedenle, şu anda ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik durumun yaşlılar için yarattığı koşullar konusunda kaygılarımızı paylaşmak gereğini duyuyoruz.

Bilindiği üzere ülkemizde yaşlı nüfusu gittikçe artmaktadır. Bu yaşlı nüfusun büyük çoğunluğu emekli maaşı ile yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, 2021 Eylül ayından beri hissedilir bir ölçüde artan yaşam pahalılığı bu sınırlı maaş gelirini hızla aşındırarak ülkemizin yaşlı nüfusunu çok olumsuz bir şekilde etkilemeye başlamıştır.

Bu koşullarda, başta barınma, gıda, ısınma ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamak bile zorlaşmaktadır. Özellikle yaşlı bireylerin temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, doktora gitmekten, eczaneye girmekten çekinir hale düştüğünü gözlemliyoruz.

Yaşlıların, zorunlu ihtiyaçların ötesinde, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması, tatile, seyahate çıkması artık imkansız hale gelmektedir. Dahası, emekli maaşının, sadece emeklinin geliri olmadığı, bütün bir aileye destek sağlamakta da kullanıldığı hep unutulmaktadır. Enflasyon karşısında eriyen emekli maaşları bu önemli destek mekanizmasını işlemez hale getirmektedir.

Alım gücünde bu kadar belirgin bir aşınma yaşanırken yaşlı gelirlerinin en önemli kalemi olan emekli maaşlarına düşük oranlı bir zam yapılması birçok yaşlının gelirini asgari ücretin bile altına düşürmüştür. 2002-2023 arasında asgari ücret 186TL’den 8507TL’ye çıkarak 46 misli artarken en düşük emekli maaşı 213TL’den 5500TL’ye çıkarılmış, yani 26 misli artmıştır. Bu sınırlı gelirle özellikle ülkemizin büyük şehirlerinde yaşayan yaşlı nüfusun yaşam koşulları gözle görülür bir şekilde zorlaşmıştır. Bu durum yaşlıların sadece fiziki ve maddi konularda sıkıntıya girmesiyle sınırlı kalmamakta, ayrıca psikolojik ve sosyal bakımlardan da kendilerini dışlanmış, unutulmuş hissetmelerine neden olmaktadır.

Ülkenin nüfusunun tamamını etkileyen enflasyonun bir an önce kontrol altına alınması ve emekli maaşları gibi yaşlı nüfusu etkileyen gelir kalemlerinin bu kitlenin reel gelirini azaltmayacak, hatta iyileştirecek seviyelere getirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Konunun aciliyetini bütün ilgililere duyurmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımızla,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •