"Yaşlılık Atölyesi 2018" 1-2 Ekim'de İstanbul Üniversitesi'nde

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen, 1-2 Ekim'de İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan "Yaşlılık Atölyesi" 'ne sizleri de bekliyoruz.

“Yaşlılık Atölyesi 2018” 1-2 Ekim’de İstanbul Üniversitesi’nde

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen, 1-2 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Yaşlılık Atölyesi” ‘ne sizleri de bekliyoruz.

“Yaşlılık Atölyesi” ‘ne bu yıl İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Derneğimiz katkıda bulunmaktadır.

“Yaşlılık Atölyesi” ‘ne Derneğimizden Dr. Gülüstü Salur, Ferhat Boratav, Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Dr.Esra Akan(Mimar) konuşmacı olarak katılmaktadır.

“Yaşlılık Atölyesi” ile ilgili programı son haliyle aşağıda bulabilirsiniz:

https://yaslilik.org/atolye/yaslilik-atolyesi-2018/program/

Dinleyici olarak katılmak için katılımcı formunu aşağıdaki linkten doldurmayı unutmayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE3mCWkAQSGYFJcedsIWGozTVIXJEziH9vSxi07tYgDk7whg/viewform

Atölyenin yapılacağı İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ne ulaşım bilgileri:

Atölye Ulaşım


YAŞLILIK ATÖLYESİ 2018 PROGRAMI
1-2 Ekim 2018 | İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt

1 Ekim 2018 Pazartesi

09.30-10.00 Protokol Konuşmaları

10.00-11.00 Açılış Konuşması

11.00-11.30 Kahve İkramı I

11.30-13.00 Açılış Oturumu

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00-15.30 I. Panel

15.30-16.00 Kahve İkramı II

16.00-17.30 II. Panel

Açılış Konuşması (10.00-11.00)

Yaş Alma

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, İstanbul Üniversitesi

01 Ekim 2018 Pazartesi

Açılış Oturumu (11.30-13.00)

Moderatör: Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bahçeşehir Üniversitesi

Nüfusun Yaşlanması: Nedenler, Sonuçlar ve Öncelikler

Prof. Dr. İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi

Geronteknolojik Ürün Kullanımı: Yerinde Yaşlanmanın Sürdürülebilirliği

Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Pamukkale Üniversitesi

Yaşlılık Alanında STK Olarak Çalışmak: Deneyimler ve Planlar

Dr. Gülüstü Salur, 65+ Yaşlı Hakları Derneği

Medya ve Yaşlılık

Ferhat Boratav, CNN Türk Televizyonu

I. Panel (14.00-15.30)

Yaşlılık ve Teknoloji

Moderatör: Dr. Gülüstü Salur, 65+ Yaşlı Hakları Derneği

Yaşlılık ve Dijital Dönüşüm

Ayşem Ertopuz, Turkcell Dijital Servisler, Çözümler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı

Enis Yazırlıoğlu, Turkcell Dijital İş Modeli Dönüşümü Grup Başkanı

Yaşlı Bakımı için Görüntü İşleme Teknolojileri

Prof. Dr. Aytül Erçil, Sabancı Üniversitesi, Vispera Bilgi Teknolojileri A.Ş., Kurucu ve CEO

Dijital Göçmenlik

Onur Demirtaş, BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Genel Müdür Yardımcısı Destek Hizmetleri Grubu

Daha Yaşlı, Daha Bilge ve Daha Online: Teknoloji Hayatlarımızı Nasıl Dönüştürüyor?

Işıl Heves, Google Türkiye Tüketici Pazarlama Bölümü Başkanı

II. Panel (16.00-17.30)

Yaşlılık ve Sağlık

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, İstanbul Üniversitesi

Yaşlı Dostu Hastane Uygulamamız

Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Sağlık Sistemlerinin Yaşlıya ve Geleceğe Dair Vizyonu

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü

“Anne Baba Sağ mı?”

Dr. Öğr. Üyesi Murat Dinçer Çekin, Marmara Üniversitesi

Geriatri Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sürdürülebilirliği

Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Beykent Üniversitesi

2 Ekim 2018 Salı

09.30-10.00 Kahve İkramı III

10.00-11.15 I. Oturum

11.15-11.30 Kahve İkramı IV

11.30-12.45 II. Oturum

12.45-14.00 Öğle Arası

14.00-15.15 III. Oturum

15.15-15.30 Kahve İkramı V

15.30-16.45 IV. Oturum

17.00-17.30 Kapanış ve Değerlendirme

I. Oturum: Kent, Mimari ve Yaşlılık (A Salonu 10.00-11.15)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Şatıroğlu, İstanbul Üniversitesi

İstanbul’da Farklı Sosyal Çevrelerde Yaşayan Yaşlıların Değişen Mekânsal Davranışlarının Bilişsel Haritaları ve Mekânsal Kurgular Üzerinden Okunması

Dr. Esra Akan, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yaşlıların ‘Göç’ ve ‘Yerinde Yaşlanma’ Bağlamında Kentsel Dönüşüm ile İlgili Değerlendirmeleri

Arş. Gör. Bahadır Dinç, Şeyh Edebali Üniversitesi

Yaşlıların Mekânsal Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Yaşlıların Mardin’i

Emine Al, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yaşlı Dostu Kentler: Lahey Örneği

Ferüze Sarıkaş, Stichting Xtra

I. Oturum: Demografi ve Yaşlılık (B Salonu 10.00-11.15)

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesi

Türkiye’de Yaşlı Nüfusa Sağlanan İmkânlar ve Mekânsal Dağılışı

Prof. Dr. Sedat Avcı, İstanbul Üniversitesi

Türkiye’deki Yaşlıların 1993-2013 Yılları Arasında Yaşadıkları Aile Yapılarının Değişimi

Faruk Keskin, Hacettepe Üniversitesi

Türkiye’de Yaşlı Refahı: Eğitim Seviyesi Etken midir?

Zehra Yayla, Hacettepe Üniversitesi

II. Oturum: Yaşlılık ve Göç (A Salonu 11.30-12.45)

Moderatör: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İstanbul Üniversitesi

Yaşlı Göçmenlerin Göç Süreci ve Göç Sonrası Deneyimlerine Bağlı Yaşanan Güçlükler

Doç. Dr. Sevim Atila Demir, Sakarya Üniversitesi

Göç ve Sosyal Dışlanma: Suriyeli Yaşlı Mültecilerin Deneyimleri: Mersin Örneği Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Melis Aslan, Akdeniz Üniversitesi

Metropolden Kaçış: Yaşlılık ve Yaşam Tarzı Göçü

Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi

II. Oturum: Aile, Yalnızlık ve Yaşlılık (B Salonu 11.30-12.45)

Moderatör: Prof. Dr. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi

Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Hacettepe Üniversitesi

Yaşlı Yalnızlığına Açılması Gereken Parantez

Prof. Dr. Ünal Şentürk, İnönü Üniversitesi

Yaşlı Çiftlerde Eşler Arası İlişkiler

Doç. Dr. Sutay Yavuz, Burcu Mamak Ekinci

Yaşlı Bireylerin Psikolojik İyilik Haline Aile Faktörünün Etkisi

Büşra Binici, Neve Şalom Seferad Sinagogları Vakfı Barınyurt Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

III. Oturum: Yaşlılık ve Yerel Yönetim Atölyesi (A Salonu 14.00-15.15)

Moderatör: Dr. Cemil Arslan, Marmara Belediyeler Birliği

Diren Savra Yankın, Akdeniz Üniversitesi, Kırsal Kesimlerde Yerel Yönetim Yaşlılık Çalışmaları

Faruk Yaşar Gürdal, Dinar Belediyesi, Yerel Yönetimler ve Yaşlılık Çalışmaları

Özlem Özgür, Yerel Yönetimler ve Yaşlılık: Antalya Örneği

Sıla Ayan, Germencik Belediyesi, Yaşlı Dostu Germencik

Tuba Bayram, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, Yerel Yönetimler ve Yaşlı Bakım Hizmeti

Arzu Erdi, Bursa Valiliği, Evde Bakım

III. Oturum: Refah, Yoksulluk ve Yaşlılık (B Salonu 14.00-15.15)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Harun Ceylan, Yalova Üniversitesi

Yaşlanan Nüfus Bağlamında 5510 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi

Furkan Arı, Yalova Üniversitesi

Ataerkilliğin Gölgesinde Yaşlı Kadın Olmak

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dericioğulları Ergun, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Çalışma ve Toplumsal Hayatta Yaşlı Hakları

Sema Oğlak, Adnan Menderes Üniversitesi

Sosyal Hizmet Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşlılık Alanında Çalışmama İsteğinin Nitel İncelemesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Murat Altuntaş, Elif Öztürk, Metin Öksüz, Yalova Üniversitesi

Yaşlı ve Yaşlılık Kavramlarının Karikatürlerde Nasıl Ele Alındığının İncelenmesi: Uykusuz Dergisi Örneği

Dr. İkuko Murakami, Gizem Yücel, Akdeniz Üniversitesi

IV. Oturum: Yaşlılık ve STK Atölyesi (A Salonu 15.30-16.45)

Moderatör: Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi

Yaşlılık ve Kurum Bakımında Kurumsal Güven Algısı: Darüşşafaka Örneği

Volkan Çakır, Darüşşafaka Cemiyeti

Türkiye’de 2008’den Günümüze Ekonomik Sosyal Politikalarda Emekliliğe Bakış

Mahinur Şahbaz, Emekliler Dayanışma Sendikası

Yaşlanmaya Dair Psiko-Sosyal Yönetim

Elif Özlük, İrem Sarımahmut, Terapi Danışmanlık

Özel Bakım Evleri

Kamil Çetin Oraler, Kasev Vakfı

Yaşlılık Hukuku

Cafer Turan Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği

IV. Oturum: Yaş Ayrımcılığı (B Salonu 15.30-16.45)

Moderatör: Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi

Her Canlı Her Gün Yaşlanıyorsa Neden Yaşçıyız?: Yaşçılığa Getirilen Psikolojik Açıklamalar

Aslı Aydemir, İstanbul Üniversitesi

Medyada Yaşlı Stereotiplerinin Yaşçılık Tutumunu Geliştirmedeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Televizyonda Yaşlı Temsilleri

Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, Nişantaşı Üniversitesi

Yaşlı Ayrımcılığının Medya Boyutuna Sosyo-Gerontolojik Bakış

Doç. Dr. Şerif Esendemir, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yaşlı Ayrımcılığına Kesişimsel Bakış: İstanbul-Sancaktepe ve Şişli Örnekleri

Dr. Öğr. Üyesi Berfin Varışlı, Maltepe Üniversitesi

Kapanış ve Değerlendirme (17.00-17.30)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Yorum Yapın