“Yaşlılık Atölyesi 2018” İlk Günü Dolu Dolu Geçti

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen,"Yaşlılık Atölyesi" bugün (1Ekim 2018) İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

“Yaşlılık Atölyesi 2018” İlk Günü Dolu Dolu Geçti

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen,”Yaşlılık Atölyesi” bugün (1Ekim 2018) İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

İlk günün programı dolu dolu geçti. Açılış ve protokol konuşmalarını, sırasıyla İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.İsmail Coşkun, YÖK Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hayati Develi ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halis Yunus Ersöz yaptılar. Daha sonra Doç.Dr.Murat Şenturk”Yaşlılık Atölyesi” programı hakkında bilgi verdi, programda zorunlu bir değişiklik olduğunu ve açılış konuşmasını yapacak Prof.Dr.Çiğdem Dürüşken’in bir kaza geçirmesi nedeniyle atölyede yer alamayacağını açıkladı.

Atölyenin programında ilk olarak Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı moderatörlüğünde yapılan Açılış Oturumu yer aldı. Bu oturumda sırasıyla;

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmet Koç, “Nüfusun Yaşlanması: Nedenler, Sonuçlar ve Öncelikler”,

Pamukkale Üniversitesi’nden Prof.Dr.Velittin Kalınkara, “Geronteknolojik Ürün Kullanımı: Yerinde Yaşlanmanın Sürdürülebilirliği”,

65+ Yaşlı Hakları Derneği’nden, Dr. Gülüstü Salur, , “Yaşlılık Alanında STK Olarak Çalışmak: Deneyimler ve Planlar”,

CNN Türk Televizyonu’ndan Ferhat Boratav, “Medya ve Yaşlılık”

başlıklı konuşmalarını yaptılar. Bu konuşma sonrası öğle molası verildi.

Atölyenin öğleden sonraki programı moderatörlüğünü 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nden Dr. Gülüstü Salur’un yaptığı “Yaşlılık ve Teknoloji” başlıklı I. Panel ile başladı. Bu panelde sırasıyla;

Turkcell’den Dijital Servisler, Çözümler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ve Dijital İş Modeli Dönüşümü Grup MüdürüEnis Yazırlıoğlu,”Yaşlılık ve Dijital Dönüşü”,

Sabancı Üniversitesi, Vispera Bilgi Teknolojileri A.Ş., Kurucu ve CEO’su Prof.Dr.Aytül Erçil, “Yaşlı Bakımı için Görüntü İşleme Teknolojileri”,

BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Destek Hizmetleri Grubu, Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirtaş, “Dijital Göçmenlik”,

Google Türkiye Bireysel Pazarlama Bölümü Müdürü Işıl Heves, “Daha Yaşlı, Daha Bilge ve Daha Online: Teknoloji Hayatlarımızı Nasıl Dönüştürüyor?”

başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Atölyenin öğleden sonraki programı daha sonra moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akif Karan’ın yaptığı “Yaşlılık ve Sağlık” başlıklı II. Panel ile devam etti. Bu panelde sırasıyla;

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Rümeyza Kazancıoğlu, “Yaşlı Dostu Hastane Uygulamamız”,

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu, “Sağlık Sistemlerinin Yaşlıya ve Geleceğe Dair Vizyonu”,

Beykent Üniversitesi’nden Prof.Dr.Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, “Geriatri Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sürdürülebilirliği”,

Marmara Üniversitesi’den Dr.Öğr.Üyesi Murat Dinçer Çekin, “Anne Baba Sağ mı?”

başlıklı konuşmalarını yaptılar.

“Yaşlılık Atölyesi 2018” ‘in ilk gün programı bu panel ile sona ermiş oldu. Atölyenin ikinci günü olan 2 EKim 2018 Salı günü programında ise aşağıda detayları verilen paralel oturumlar yer alacak:

I. Oturum: Kent, Mimari ve Yaşlılık (A Salonu 10.00-11.15)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Şatıroğlu, İstanbul Üniversitesi

İstanbul’da Farklı Sosyal Çevrelerde Yaşayan Yaşlıların Değişen Mekânsal Davranışlarının Bilişsel Haritaları ve Mekânsal Kurgular Üzerinden Okunması

Dr. Esra Akan, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yaşlıların ‘Göç’ ve ‘Yerinde Yaşlanma’ Bağlamında Kentsel Dönüşüm ile İlgili Değerlendirmeleri

Arş. Gör. Bahadır Dinç, Şeyh Edebali Üniversitesi

Yaşlıların Mekânsal Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Yaşlıların Mardin’i

Emine Al, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yaşlı Dostu Kentler: Lahey Örneği

Ferüze Sarıkaş, Stichting Xtra

I. Oturum: Demografi ve Yaşlılık (B Salonu 10.00-11.15)

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesi

Türkiye’de Yaşlı Nüfusa Sağlanan İmkânlar ve Mekânsal Dağılışı

Prof. Dr. Sedat Avcı, İstanbul Üniversitesi

Türkiye’deki Yaşlıların 1993-2013 Yılları Arasında Yaşadıkları Aile Yapılarının Değişimi

Faruk Keskin, Hacettepe Üniversitesi

Türkiye’de Yaşlı Refahı: Eğitim Seviyesi Etken midir?

Zehra Yayla, Hacettepe Üniversitesi

II. Oturum: Yaşlılık ve Göç (A Salonu 11.30-12.45)

Moderatör: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İstanbul Üniversitesi

Yaşlı Göçmenlerin Göç Süreci ve Göç Sonrası Deneyimlerine Bağlı Yaşanan Güçlükler

Doç. Dr. Sevim Atila Demir, Sakarya Üniversitesi

Göç ve Sosyal Dışlanma: Suriyeli Yaşlı Mültecilerin Deneyimleri: Mersin Örneği Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Melis Aslan, Akdeniz Üniversitesi

Metropolden Kaçış: Yaşlılık ve Yaşam Tarzı Göçü

Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi

II. Oturum: Aile, Yalnızlık ve Yaşlılık (B Salonu 11.30-12.45)

Moderatör: Prof. Dr. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi

Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Hacettepe Üniversitesi

Yaşlı Yalnızlığına Açılması Gereken Parantez

Prof. Dr. Ünal Şentürk, İnönü Üniversitesi

Yaşlı Çiftlerde Eşler Arası İlişkiler

Doç. Dr. Sutay Yavuz, Burcu Mamak Ekinci

Yaşlı Bireylerin Psikolojik İyilik Haline Aile Faktörünün Etkisi

Büşra Binici, Neve Şalom Seferad Sinagogları Vakfı Barınyurt Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

III. Oturum: Yaşlılık ve Yerel Yönetim Atölyesi (A Salonu 14.00-15.15)

Moderatör: Dr. Cemil Arslan, Marmara Belediyeler Birliği

Diren Savra Yankın, Akdeniz Üniversitesi, Kırsal Kesimlerde Yerel Yönetim Yaşlılık Çalışmaları

Faruk Yaşar Gürdal, Dinar Belediyesi, Yerel Yönetimler ve Yaşlılık Çalışmaları

Özlem Özgür, Yerel Yönetimler ve Yaşlılık: Antalya Örneği

Sıla Ayan, Germencik Belediyesi, Yaşlı Dostu Germencik

Tuba Bayram, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, Yerel Yönetimler ve Yaşlı Bakım Hizmeti

Arzu Erdi, Bursa Valiliği, Evde Bakım

III. Oturum: Refah, Yoksulluk ve Yaşlılık (B Salonu 14.00-15.15)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Harun Ceylan, Yalova Üniversitesi

Yaşlanan Nüfus Bağlamında 5510 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi

Furkan Arı, Yalova Üniversitesi

Ataerkilliğin Gölgesinde Yaşlı Kadın Olmak

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dericioğulları Ergun, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Çalışma ve Toplumsal Hayatta Yaşlı Hakları

Sema Oğlak, Adnan Menderes Üniversitesi

Sosyal Hizmet Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşlılık Alanında Çalışmama İsteğinin Nitel İncelemesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Murat Altuntaş, Elif Öztürk, Metin Öksüz, Yalova Üniversitesi

Yaşlı ve Yaşlılık Kavramlarının Karikatürlerde Nasıl Ele Alındığının İncelenmesi: Uykusuz Dergisi Örneği

Dr. İkuko Murakami, Gizem Yücel, Akdeniz Üniversitesi

IV. Oturum: Yaşlılık ve STK Atölyesi (A Salonu 15.30-16.45)

Moderatör: Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi

Yaşlılık ve Kurum Bakımında Kurumsal Güven Algısı: Darüşşafaka Örneği

Volkan Çakır, Darüşşafaka Cemiyeti

Türkiye’de 2008’den Günümüze Ekonomik Sosyal Politikalarda Emekliliğe Bakış

Mahinur Şahbaz, Emekliler Dayanışma Sendikası

Yaşlanmaya Dair Psiko-Sosyal Yönetim

Elif Özlük, İrem Sarımahmut, Terapi Danışmanlık

Özel Bakım Evleri

Kamil Çetin Oraler, Kasev Vakfı

Yaşlılık Hukuku

Cafer Turan Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği

IV. Oturum: Yaş Ayrımcılığı (B Salonu 15.30-16.45)

Moderatör: Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi

Her Canlı Her Gün Yaşlanıyorsa Neden Yaşçıyız?: Yaşçılığa Getirilen Psikolojik Açıklamalar

Aslı Aydemir, İstanbul Üniversitesi

Medyada Yaşlı Stereotiplerinin Yaşçılık Tutumunu Geliştirmedeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Televizyonda Yaşlı Temsilleri

Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, Nişantaşı Üniversitesi

Yaşlı Ayrımcılığının Medya Boyutuna Sosyo-Gerontolojik Bakış

Doç. Dr. Şerif Esendemir, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yaşlı Ayrımcılığına Kesişimsel Bakış: İstanbul-Sancaktepe ve Şişli Örnekleri

Dr. Öğr. Üyesi Berfin Varışlı, Maltepe Üniversitesi

Kapanış ve Değerlendirme (17.00-17.30)

“Yaşlılık Atölyesi” ile ilgili programına aşağıdaki link’den ulaşabilirsiniz:

https://yaslilik.org/atolye/yaslilik-atolyesi-2018/program/

Dinleyici olarak katılmak için katılımcı formunu aşağıdaki linkten doldurmayı unutmayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE3mCWkAQSGYFJcedsIWGozTVIXJEziH9vSxi07tYgDk7whg/viewform

Atölyenin yapılacağı İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ne ulaşım bilgileri:

Atölye Ulaşım

Atölyenin ikinci gününde sizleri de aramızda görmek isteriz.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Yorum Yapın