"Yaşlılık Atölyesi 2018" sona erdi

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen ve 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Yaşlılık Atölyesi 2018" dolu dolu geçen ikinci gün programıyla sona erdi.

“Yaşlılık Atölyesi 2018” sona erdi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen ve 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yaşlılık Atölyesi 2018” dolu dolu geçen ikinci gün programıyla sona erdi.

Atölyenin programında ikinci gününde iki ayrı salonda paralel oturumlar yapıldı.

Atölyenin ilk oturumlarında, sırasıyla;

I. Oturum: “Kent, Mimari ve Yaşlılık” (A Salonu)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Şatıroğlu, İstanbul Üniversitesi

İstanbul’da Farklı Sosyal Çevrelerde Yaşayan Yaşlıların Değişen Mekânsal Davranışlarının Bilişsel Haritaları ve Mekânsal Kurgular Üzerinden Okunması

Dr. Esra Akan, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yaşlıların ‘Göç’ ve ‘Yerinde Yaşlanma’ Bağlamında Kentsel Dönüşüm ile İlgili Değerlendirmeleri

Arş. Gör. Bahadır Dinç, Şeyh Edebali Üniversitesi

Yaşlıların Mekânsal Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Yaşlıların Mardin’i

Emine Al, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yaşlı Dostu Kentler: Lahey Örneği

Ferüze Sarıkaş, Stichting Xtra

I. Oturum: Demografi ve Yaşlılık (B Salonu)

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesi

Türkiye’de Yaşlı Nüfusa Sağlanan İmkânlar ve Mekânsal Dağılışı

Prof. Dr. Sedat Avcı, İstanbul Üniversitesi

Türkiye’deki Yaşlıların 1993-2013 Yılları Arasında Yaşadıkları Aile Yapılarının Değişimi

Faruk Keskin, Hacettepe Üniversitesi

Türkiye’de Yaşlı Refahı: Eğitim Seviyesi Etken midir?

Zehra Yayla, Hacettepe Üniversitesi

Atölyenin ikinci oturumlarında, sırasıyla;

II. Oturum: Yaşlılık ve Göç (A Salonu)

Moderatör: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İstanbul Üniversitesi

Yaşlı Göçmenlerin Göç Süreci ve Göç Sonrası Deneyimlerine Bağlı Yaşanan Güçlükler

Doç. Dr. Sevim Atila Demir, Sakarya Üniversitesi

Göç ve Sosyal Dışlanma: Suriyeli Yaşlı Mültecilerin Deneyimleri: Mersin Örneği Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Melis Aslan, Akdeniz Üniversitesi

Metropolden Kaçış: Yaşlılık ve Yaşam Tarzı Göçü

Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi

II. Oturum: Aile, Yalnızlık ve Yaşlılık (B Salonu 11.30-12.45)

Moderatör: Prof. Dr. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi

Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Hacettepe Üniversitesi

Yaşlı Yalnızlığına Açılması Gereken Parantez

Prof. Dr. Ünal Şentürk, İnönü Üniversitesi

Yaşlı Çiftlerde Eşler Arası İlişkiler

Doç. Dr. Sutay Yavuz, Burcu Mamak Ekinci

Yaşlı Bireylerin Psikolojik İyilik Haline Aile Faktörünün Etkisi

Büşra Binici, Neve Şalom Seferad Sinagogları Vakfı Barınyurt Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

yer aldılar. Bu oturumlar sonrası öğle molasına gidildi.

Atölyenin öğleden sonra programında yer alan üçüncü oturumlarda, sırasıyla;

III. Oturum: Yaşlılık ve Yerel Yönetim Atölyesi (A Salonu)

Moderatör: Dr. Cemil Arslan, Marmara Belediyeler Birliği

Diren Savra Yankın, Akdeniz Üniversitesi, Kırsal Kesimlerde Yerel Yönetim Yaşlılık Çalışmaları

Faruk Yaşar Gürdal, Dinar Belediyesi, Yerel Yönetimler ve Yaşlılık Çalışmaları

Özlem Özgür, Yerel Yönetimler ve Yaşlılık: Antalya Örneği

Sıla Ayan, Germencik Belediyesi, Yaşlı Dostu Germencik

Tuba Bayram, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, Yerel Yönetimler ve Yaşlı Bakım Hizmeti

Abidin Selvi, Bursa Valiliği, Evde Bakım

III. Oturum: Refah, Yoksulluk ve Yaşlılık (B Salonu)

Moderatör: Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Hacettepe Üniversitesi

Yaşlanan Nüfus Bağlamında 5510 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi

Furkan Arı, Yalova Üniversitesi

Ataerkilliğin Gölgesinde Yaşlı Kadın Olmak

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dericioğulları Ergun, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Çalışma ve Toplumsal Hayatta Yaşlı Hakları

Sema Oğlak, Adnan Menderes Üniversitesi

Sosyal Hizmet Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşlılık Alanında Çalışmama İsteğinin Nitel İncelemesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Murat Altuntaş, Elif Öztürk, Metin Öksüz, Yalova Üniversitesi

Yaşlı ve Yaşlılık Kavramlarının Karikatürlerde Nasıl Ele Alındığının İncelenmesi: Uykusuz Dergisi Örneği

Dr. İkuko Murakami, Gizem Yücel, Akdeniz Üniversitesi

Atölyenin öğleden sonra programında yer alan dördüncü oturumlarda sırasıyla;

IV. Oturum: Yaşlılık ve STK Atölyesi (A Salonu)

Moderatör: Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi

Yaşlılık ve Kurum Bakımında Kurumsal Güven Algısı: Darüşşafaka Örneği

Volkan Çakır, Darüşşafaka Cemiyeti

Türkiye’de 2008’den Günümüze Ekonomik Sosyal Politikalarda Emekliliğe Bakış

Mahinur Şahbaz, Emekliler Dayanışma Sendikası

Yaşlanmaya Dair Psiko-Sosyal Yönetim

Elif Özlük, İrem Sarımahmut, Terapi Danışmanlık

Özel Bakım Evleri

Nurgül Aba Aksoy, Kasev Vakfı

Yaşlılık Hukuku

Cafer Turan Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği

IV. Oturum: Yaş Ayrımcılığı (B Salonu)

Moderatör: Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi

Her Canlı Her Gün Yaşlanıyorsa Neden Yaşçıyız?: Yaşçılığa Getirilen Psikolojik Açıklamalar

Aslı Aydemir, İstanbul Üniversitesi

Medyada Yaşlı Stereotiplerinin Yaşçılık Tutumunu Geliştirmedeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Televizyonda Yaşlı Temsilleri

Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, Nişantaşı Üniversitesi

Yaşlı Ayrımcılığının Medya Boyutuna Sosyo-Gerontolojik Bakış

Doç. Dr. Şerif Esendemir, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yaşlı Ayrımcılığına Kesişimsel Bakış: İstanbul-Sancaktepe ve Şişli Örnekleri

Dr. Öğr. Üyesi Berfin Varışlı, Maltepe Üniversitesi

yer aldılar.

2018 yılı “Yaşlılık Atölyesi” geçirdiği trafik kazası nedeniyle açılışa katılamayan Prof.Dr.Çiğdem Dürüşken’in kapanış konuşması ile sona erdi.

“Yaşlılık Atölyesi” ‘ne bu yıl İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Derneğimiz katkıda bulundu.

“Yaşlılık Atölyesi” ‘ne Derneğimizden Dr. Gülüstü Salur, Ferhat Boratav, Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Dr.Esra Akan(Mimar) konuşmacı olarak katıldılar. Kendilerinin yer aldığı oturumları aşağıdaki linkler üzerinden izleyebilirsiniz:

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Gülüstü Salur ve Ferhat Boratav’ın konuşmacı olarak katıldıkları Açılış Oturumu:

Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Gülüstü Salur’un moderatörlüğünü yaptığı “Yaşlılık ve Teknoloji” Paneli:

Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun katıldığı “Yaşlılık ve Sağlık” Paneli:

Derneğimiz Üyesi Dr.Esra Akan(Mimar)’nın katıldığı “Kent, Mimari ve Yaşlılık” oturum:


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Yorum Yapın