"Yaşlılık Hukuku" Semineri

“Yaşlılık Hukuku” Semineri

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

7 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14:00’de Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayşe Doğruer Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi Seminer Salonu’nda “Yaşlılık Hukuku” konusunda bir konuşma yaptı. Yoğun ilgi gören seminerde, Avukat Ayşe Doğruer konuşmasında, “Hukuk Kurallarının, insanın doğumundan, hayattan ayrılmasına kadar bütün yaşamında düzenleyici rol oynadığını”, “fakat bazı özel durumlarda, Kanun Koyucu açısından “ bireyi” ve “toplumu” korumak amacı ile, daha özel ve kısıtlayıcı hükümler konulmasının şart olmuş olduğunu” ve “Bütün Devletlerin Hukuklarında bu çeşit düzenlemeler ve kısıtlamalar mevcut olduğunu” belirtti. Avukat Ayşe Doğruer, “Türk Medeni Kanunu’na göre fiil ehliyeti, kişinin, kişilik haklarını kullanmasını sağlayan ve aynı zamanda sorumluluk üstlenmesini gerektiren temel insan hakkıdır. Burada bir kişinin, hukuka uygun fiiller yapabilme ve hukuka aykırı fiillerden sorumlu tutulabilme ehliyeti söz konusudur. Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergen kişinin, fiil ehliyeti vardır. Hukuk açısından tam bir işlem ve eylem yeterliliği için, kişinin ayırt etme gücü, Temyiz kudreti bulunması ve kısıtlı olmaması gerekir”, dedi. Ancak, özel ve kısıtlayıcı hükümlere örnek olarak da “Noterlikler, Mahkemeler, Tapu Müdürlükleri ve benzeri kurumlar, hekimlerden, 65 yaş üstünde bir kişinin işlemini yapabilmek için, kişinin fiilinin, hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği ile ilgili olarak rapor istemekte olduklarını”, “Bu raporun istenme nedenlerinin birisinin de işlem yaptıracak kişinin 65 Yaş üzerinde olması durumu olduğunu”, bu amaçla da “Hukuki ehliyete sahip olabilmek için kişinin, bir seçimle karşı karşıya bulunduğunun farkında olması, mevcut seçenekleri, zararları ve yararları ile birlikte anlaması, eylemle ilgili etkenlere ilişkin farkındalığa sahip olması durumlarının araştırıldığını”, belirtti.

Seminerin son bölümde yer alan soru-cevap kısmında, katılımcılar özellikle 65 yaş üzerinde olanların vekaletname vermeleri, vasiyet düzenlenmesi, gayrimenkul, araç ve diğer sahip oldukları mallarının satım işlemleri, vasi tayini, vasilik konusunda yaşanılan zorluklar ve yaşlılarla ilgili diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgi aldılar.

Avukat Ayşe Doğruer, seminerdeki konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle son verdi:

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur”


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •