YK Üyemiz Avukat Nazan Moroğlu ile “Yaşlı İhmal ve İstismarı” semineri gerçekleştirildi.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Türkiye’de bulunan 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği “Yaşlı İhmal ve İstismarı” isimli seminer 15 Aralık 2022 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Seminer Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII hibe programı altındaAvrupa Birliği tarafından finanse edilen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında geçekleştirildi.
Yaklaşık 80 kişinin katılım gösterdiği seminerde 65+ Yaşlı Hakları Derneği yönetim kurulu üyesi Avukat Nazan Moroğlu sunum gerçekleştirdi.
“Yaşlı Hakları, İnsan Haklarıdır. Yaşlı İhmal ve İstismarı, İnsan Hakları İhlalidir” diye sözlerine başlayan Sayın Moroğlu, yaşlı hakları ve ihmal- istismar konusunda yapılan çalışmaların tarihi sürecine ve gelişimine değindi. Dünyada 80 ve 90’lı yıllarda yaşlı haklarından konuşulduğunu, ihmal ve istismar konularının ise ancak 2000’li yıllarda konuşulmaya başladığını ve pek çok konu ile karşılaştırıldığında bu sürecin daha yavaş ilerlediğini ifade etti.
Ayrıca yaşlıların maruz kaldığı fiziksel, psikolojik ve finansal istismar ve ayrımcılıktan bahsederek, hem yaşlı hem kadın olmanın bu ayrımcılığı arttırdığını ve kadın cinsiyete sahip yaşlıların çok daha fazla istismar edildiğine değindi. Moroğlu, BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin 2010 yılında yayınladığı 27 No.lu Genel Tavsiye kararında “-yaşlı kadınların kendi hakları ve hukuki hizmetlere erişim yolları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanmasını; -kamuda ve özel sektörde emeklilik yaşı uygulamasında kadınlara karşı ayrımcılık yapılmamasını önemle önerildiğini vurguladı.
Türkiye’de 2008 yılında yayınlanmış olan ‘’ Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’’ne değinen Moroğlu, Türkiye’de huzurevi ve bakımevi açacak olan kişilere vergi ve kdv muafiyeti uygulandığını ifade etti. Katılımcılardan gelen çok sayıda soru, Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminin karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda yaşlı köyleri, hem Türkiye hem de Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan bakıcı bulma sorunları, yerel istihdamı arttırmaya dayalı çalışmaların önemi, evde bakım hizmetleri, bakım sigortası, sağlık politikalarının önemi konuları konuşulmuştur.
Toplantıda Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yerel yönetimlerin yaşlılara dair hizmetlerinden örnekler verildi.
Türkiye’de yaşlılara dair verilen hizmetlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında bir Genel Müdürlüğe bağlı bulunmasına değinen Moroğlu’nun “Yaşlı Bakanlığı’’ kurulması önerisi katılımcıların ilgisini çekmiştir.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •