Yaşlılık ve Teknoloji Kullanımı Paneli

 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

65+ Yaşlı Hakları Derneği ve Çanakkale Troya Çevre Derneği iş birliğinde, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde 25 Şubat Salı günü ”Yaşlılık ve Teknoloji Kullanımı Paneli”ni gerçekleştirdik.

 • Günümüzde her alanda hızla gelişen akıllı teknolojiler yaşlıların hayat kalitesini nasıl arttırır, sağlık hizmetlerine ulaşmalarını nasıl kolaylaştırır?
 • Yaşlı kuşakla akıllı teknolojiler arasındaki “dijital uçurum”u nasıl kapatabiliriz?

Sorularına cevaplar aradık.

Finlandiya, İsveç, Avusturya, Polonya ve Türkiye’den uzman konuşmacılarımız Teknoloji ve Yaşlılık alanında yapılan çalışmaları aktardılar. Bu bağlamda akıllı telefon uygulamaları, akıllı saatler ile sağlık bilgisi toplanması, transferi ve teknolojik kapsayıcılık konularında yapılan çalışmaları ülkemizdeki ve Avrupa’daki örnekler ışığında tartıştık.

Panelistler:
 
Dr. Gülüstü Salur (65+ Yaşlı Hakları Derneği)
Oral Kaya (Çanakkale Troya Çevre Derneği)
Doç. Dr. Seyhun Şahin (Beşiktaş Belediyesi)
Prof. Dr. Cem Ersoy (Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Prof. Dr. Mustafa Kamaşak (İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi)
Serdar Gemici (Albert Health)                                                 
Ela Priwieziencew&Duska Markowska (Sosyal Ekoloji Enstitüsü / Polonya)    Eva Felbauer (SPES / Gelecek Akademisi / Avusturya)
Kari Kotiranta (Tiadettila Akademi / Finlandiya)
Kima George (Mobil Eğitim Derneği / İsveç)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •